lördag 16 mars | kl 10:30-16:30

Lagen om karma

Ibland undrar vi varför olika saker händer oss, och det är alltför lätt att klandra andra när saker och ting går fel. Alla har ju en viss förståelse för “What goes around comes around”, och lagen om karma förklarar kopplingen mellan våra handlingar och våra upplevelser. Genom att förstå och tro på karma kan vi med stor tillförsikt börja skapa den framtid vi själva vill ha. Insikt i karma innebär också att vi lättare kan acceptera svåra situationer och därmed behålla ett lugnt och glatt sinne.

Dessutom kommer vi att lära oss hur vi kan rena negativ karma (och hinder) som vi redan har samlat genom buddhas kraftfulla reningsövningar.

Alla är välkomna!

Adress:Yoga Kendra, Friisgatan 6c, Malmö

om läraren:

Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk  2010.  Han kommer ursprungligen från England men han har under en lång tid arbetat för att stötta centren i Norden och sedan januari 2015 har han varit huvudlärare på Tara center i Stockholm.

Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av buddhismen i sina kloka och inspirerande undervisningar.

pris

395 kr (vuxen) | 316 kr (student/pensionär)

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.