Lördag 19 okt 10:30-13:30

Att få känna sig tillräcklig

Idag är det vanligt att känna sig otillräcklig. Det finns så många måsten. Vi slits mellan ansvar på jobbet, plikten hemma och behovet av egentid. Vi hinner aldrig med allt som skall göras vilket ofta leder till dåligt samvete och självförtroende. Vi hör oss själva upprepa ”Jag är ingen bra förälder. Jag är ingen bra partner. Jag presterar inte tillräckligt bra på jobbet. Jag duger inte …”

Vårt moderna samhälle lider av kroniskt dåligt självförtroende. Genom meditation finner vi hopp. Vi lär oss att släppa våra negativa tankar om vårt liv och om oss själva. Istället utvecklar vi ett rofyllt sinne och ett gott hjärta som ger oss klarheten och styrkan att möta vår aktiva vardag med lugn och glädje. Denna inre styrkan utgör grunden för ett hållbart självförtroende och sporrar oss att uppnå vår fulla potential.

om läraren:

Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk  2010.  Han kommer ursprungligen från England men han har under en lång tid arbetat för att stötta centren i Norden och sedan januari 2015 har han varit huvudlärare på Kadampa Meditationscenter Stockholm

Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av buddhismen i sina kloka och inspirerande undervisningar.

Adress:

Hjalmar Brantingsgatan 4A

753 27 Uppsala

pris:

275 kr (vuxen) | 220 kr (student/pensionär) | eller ingår i centerkortet

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.