Lördag 19 okt 10:30-13:30

Att få känna sig tillräcklig

Idag är det vanligt att känna sig otillräcklig. Det finns så många måsten. Vi slits mellan ansvar på jobbet, plikten hemma och behovet av egentid. Vi hinner aldrig med allt som skall göras vilket ofta leder till dåligt samvete och självförtroende. Vi hör oss själva upprepa ”Jag är ingen bra föräldrar. Jag är ingen bra partner. Jag presterar inte tillräckligt bra på jobbet. Jag duger inte …”

Vårt moderna samhälle lider av kroniskt dåligt självförtroende. Genom meditation finner vi hopp. Vi lär oss att släppa våra negativa tanker om vårt liv och om oss själva. Istället utvecklar vi ett rofyllt sinne och ett gott hjärta som ger oss klarheten och styrkan att möta vår aktiva vardag med lugn och glädje. Denna inre styrkan utgör grunden för ett hållbart självförtroende och sporrar oss att uppnå vår fulla potent

om läraren:

Kajsa är född och uppväxt i Uppsala. Hon kom i kontakt med kadampa buddhismen på Kadampa meditationscenter Stockholm 2012 och var med och etablerade filialen i Uppsala 2016. Kajsa är beteendevetare och har nyligen tagit masterexamen i psykologi vid Uppsala Universitet. Hon har en naturlig förmåga att kommunicera de kraftfulla och praktiska fördelarna med meditation och Buddhas läror på ett varmt och tydligt sätt.

Adress:

Hjalmar Brantingsgatan 4A

753 27 Uppsala

pris:

275 kr (vuxen) | 220 kr (student/pensionär) | eller ingår i centerkortet

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.