Glada barn

– Meditation, lekar och berättelser för barn mellan 5 och 13 år

‘Glada barn’ syftar till att utveckla och vårda positiva egenskaper hos barn genom meditation och positivt tänkande.

Barnmeditation

Varje klass är uppbyggt kring ett buddhistiskt tema som kärlek, godhet och tålamod och kommer att omfatta en rad roliga aktiviteter inklusive berättande, drama och hantverk. Barnen kommer också att försiktigt styras till en enkel meditation och ges tekniker för att vinna förtroende, fokus och omtanke om andra.

Föräldrar får gärna vara med på kursen alternativt fika i vårt intilliggande fikarum.

Datum vår 2018:
  • Söndag 11:e mars
  • Söndag 25:e mars
  • Söndag 8:e april

Alla kurstillfällen kl. 15.00-16.00

Pris:

120 kr per barn och tillfälle

Boka ditt barns plats | 120 kr