Lördag 2 juni 10.30-16.30

Befriande Visdom

Friden i att veta hur saker verkligen existerar

I Buddhas visdomsläror förklarar han hur saker faktiskt existerar i motsats till hur de framträder. Denna kunskap ger oss kraft att befria oss från svårigheter – eftersom de problem vi möter i livet tenderar att vara så verkliga. Men när problemen ses genom visdomens ögon upplöses de i tomhet som när vi vaknar från nattens drömmar. Tomhetens visdom frigör oss och skänker vårt liv frihet och glädje.

Genom att fördjupa vår visdom förstår vi förhållandet mellan vårt sinne och vår värld och i vilken utsträckning vi skapar vår egen verklighet. Vår visdom kan sedan leda oss till en djup, bestående lycka och frihet från lidande.

Kursen innehåller praktiska visdomsmeditationer för att rensa vårt sinne och som förhindrar oss från att fortsätta se oss själva, andra och världen på ett felaktigt sätt. Därmed kan vi lösa många av våra dagliga problem och uppleva en befriande känsla av frid som blir resultatet av att känna till hur saker verkligen förhåller sig.

Alla är välkomna!

Lärare: Jangdom

om läraren:

Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk  2010.  Han kommer ursprungligen från England men han har under en lång tid arbetat för att stötta centren i Norden och sedan januari 2015 har han varit huvudlärare på Tara center i Stockholm.

Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av buddhismen i sina kloka och inspirerande undervisningar.

Pris:

395kr (vuxen)  | 316 kr  (students and pensionär)| eller ingår i centerkortet

Anmäl dig här