lördag 24 mars

Buddha Shakyamuni Empowerment

I Buddhas fotspår

I Buddhas fotspår

Vi har alla en gränslös potential för att utveckla goda egenskaper, inre ro och lycka, och Buddha Shakyamuni visade hur vi kan förverkliga denna potential när han uppnådde upplysning för ca 2600 år sedan.  Buddha gav åttiofyratusen undervisningar och från dessa värdefulla läror utvecklades buddhismen i denna värld. Därför betraktas Buddha Shakyamuni som buddhismens grundare.

Trots att buddhismen först uppstod i Indien för väldigt länge sedan är Buddhas läror lika relevanta i dag och de fortsätter att väcka genklang hos den moderna människan. Buddhas läror beskriver hur vi kan rena vårt sinne från alla brister och begränsningar och därigenom uppnå alla goda egenskaper.  På detta sätt kan vi bli fria från negativitet, lösa våra dagliga problem, uppleva varaktig lycka och hjälpa andra att göra detsamma.

Under pass 1 kommer Kelsang Jangdom att ge praktiska och inspirerande undervisningar om Modern buddhism, vilket är en speciell presentation av Buddhas undervisningar om visdom och medkänsla. Boken Modern buddhism publicerades på svenska 2018 och finns tillgänglig på Tara Center.

Under pass 2 kommer Jangdom att ge ett Buddha Shakyamuni empowerment. Ett empowerment är en djupt rofylld guidad meditation, där vi får kontakt med Buddha Shakyamuni och är därför en inspirerande källa till positiv energi. Genom att ta emot detta empowerment och omsätta Buddhas råd i praktiken, kan vi väcka vår potential att leva med ett medkännande, vist och glädjefyllt hjärta.

Under pass 3 kommer Jangdom att förklara betydelsen av “Den befriande bönen”. Den är en lovsång till Buddha Shakyamuni som ofta spelas på våra meditationskurser.

Alla är välkomna att delta och inga förkunskaper krävs.

Mer info om empowermentet

Ett empowerment är en traditionell buddhistisk ceremoni under vilken en kvalificerad lärare förklarar egenskaperna av en viss Buddha, hans eller hennes historia och hur denna buddha kan hjälpa människor att utvecklas för att bli fria från alla problem och allt lidande.

Under ceremonin får vi genom meditation välsignelser, eller inspiration, från den buddhan och en muntlig överföring av hans eller hennes mantra. Detta ger oss möjligheten att komma den buddhan närmare och lättare utveckla de goda egenskaperna han eller hon står för. Dessutom lär vi oss att ta hjälp av den buddhan i vardagen, både formellt genom bön & meditation och informellt. På så sätt kan vi själva utveckla vår fulla potential till varaktig inre ro, vilket kommer att gynna oss själva och våra medmänniskor!

Det är en unik och kraftfull upplevelse eftersom vi under empowermentet försöker utveckla en god motivation att komma vidare med oss själva, utveckla vår kärlek och stärka vår koppling till en buddha för att kunna hjälpa andra. Detta skapar så mycket positivitet!

Schemat

10:30-17:00

10:30-12:00 Introduktion och undervisning från Modern buddhism

12:00-13:30 Lunch

13:30-15:30 Empowerment

15:30-16:00 Paus

16:00-17:00 Förklaring till Den befriande bönen

Läraren

Jangdom är en buddhistisk munk och huvudlärare på Tara Kadampa Buddhistcenter i Stockholm.  Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av buddhismen i sina kloka och inspirerande undervisningar.

Pris:

450 kr (vuxen)  | 360 kr  (students and pensionär) | eller ingår i centerkortet

Anmäl dig här