Living each day as if it was the last

lör 16 feb 10:30-13:15

Ett liv utan stress

(gratis) fre 15 mars 19:00-20:15

Lagen om karma

lör 16 mars 10:30-16:30

Inre lycka och meditation

(gratis) lör 30 mars 10:30-11:30

Vägen till sann frihet och lycka

lör 13 april | kl 10:30-13:15

Lyckan i att hjälpa andra

lör 11 maj | kl 10:30-16:30

Ett gott hjärta

(gratis) lör 25 maj | kl 10:30-11:30

Tolerance and compassion

lör 8 jun 10:30-13:15