Simply Meditate (Uppsala)

Torsdagar 18:00-18:40

Vägen till ett stressfritt liv (Uppsala)

Onsdagar 19:00-20:15

Lär dig meditera (Uppsala)

Måndagar 18:00-19:15