Svenska

Vad är ‘Ett klart sinne på jobbet’?

Klart-sinne-på-jobbet är tänkt som ett redskap för företag och organisationer. Det är enkla meditationer och mindfulness som är praktiska för alla och envar.

Varje workshop är gjord för att ge dina anställda beprövade verktyg för att arbeta och leva fullt ut i nuet, med mera klarhet, fokus, rofyllt sinne och välbefinnande.

Den växande mängden av västerländsk vetenskap ökar sitt stöd av vad meditatörer i österländska kulturer har vetat i århundraden. Mindfulness och meditiation förbättrar focus, kommunikation, sinnesro och välbefinnande. Det förminskar också ohälsosam stress och oro.

Många ledande företag, inklusive Google och Apple, har insett fördelarna med att införa mindfulness- och meditationsprogram både för sina anställda och i organisationen.

Workshop

Det finns fyra olika workshops. Antingen kan man boka en kombination eller alla fyra för att det ska passa era behov.

Normalt rekommenderar vi att man åtminstone bokar Meditation och Mindfulness workshops.

Vi kan också skräddarsy ett program som passar just er organisations specifika behov.

Varje workshop pågår i en till en och en halv timma och vanligtvis en gång i veckan. Det möjliggör för deltagarna att träna själva under veckan innan nästa workshop.

Vi kan antingen hålla workshop på arbetsplatsen eller på annan plats, vilket ni föredrar.

Varje workshop innehåller en föreläsning, guidad meditation eller mindfulness-övning och frågestund.

Tara Centers huvudlärare buddhistmunken Kelsang Jangdom håller workshopen, och de kan vara antingen på engelska eller på svenska.

Priser:

4 000 SEK (1 x workshop) moms kommer inte i tillägg

15 000 SEK (4 x workshops) moms kommer inte i tillägg

Obs! Avgiften är en fast avgift och det finns inget tak för antal deltagare.

För mer information och för bokning av workshop skriv till info@mediteraistockholm.se

English

What is Clear Mind at Work?

The Clear Mind at Work program is specially designed for corporations and organisations. It’s mindfulness & meditation made simple, practical and for everyone. Each workshop is designed to give your people proven tools to work and live more fully in the moment, with greater clarity, focus, peace of mind and well-being.

The growing body of western scientific research is increasingly supporting what meditators have known in eastern cultures for centuries.

Mindfulness and meditation significantly improves focus, creativity, communication, peace of mind, and well-being. On the flip side, it also reduces unhealthy stress, anxiety and addictions.

Many leading organisations including Google and Apple are realising the benefits for their people and organisations, of implementing mindfulness and meditation programs.

The Workshops

There are four core workshops. You can either book a combination, or all four to suit your needs. We normally recommend that clients book at least the Meditation and Mindfulness workshops.

We can also tailor a bespoke program to suit your organisations specific needs. Each workshop lasts 1 to 1.5 hours, usually once a week. This enables participants to train in the specific tool for a week before the next workshop.

Workshops can be run at your work place or off site if you prefer. Each workshop includes a talk, guided meditation or mindfulness practice and q&a.

The workshops are held by Tara Center’s Resident Teacher Kelsang Jangdom and can be conducted in either Swedish or English.

Workshop fee:

4 000 SEK (1 x workshop)

15,000 SEK (4 x workshops)

VAT (“moms”) will not be added to these prices.

*Note – The fee is a flat fee and there is no maximum limit on participants.

For more information and to book a workshop, please email us at info@mediteraistockholm.se.

 • Meditation

  Lär dig en enkel och mycket effektiv 15 minuters meditationsövning. Upptäck hur lätt det går att integrera det i ditt dagliga liv för att utveckla mental balans, fokus, ett inre lugn och ett välbefinnande.

 • Mindfulness

  Upptäck hur man kan leva mer fullt ut i nuet under hela dagen. Lär dig en enkel och mycket praktisk övning hur man kan bli mer uppmärksam, närvarande och medveten. På det sättet kommer vi att kunna göra klokare och mer hälsosamma val i vårt arbete och i privatlivet.

 • Förändring

  Lär dig att använda verktygen mindfulness och meditation för att välkomna förändringar och utmaningar, som vi ställs inför i vårt företag och i våra liv, utan att uppleva den ohälsosamma stress som de ofta skapar. Förbättra din öppenhet till och din acceptans av utmaningarna vi möter med en större sinnesro, mental balans och en inre motståndskraft.

 • Ledarskap

  För att företag och individer ska kunna frodas i tjugonde århundradet behöver vi verktyg för ett nytt och förbättrat ledarskap.  Lär dig hur man kan använda mindfulness och meditation som verktyg för att styra våra liv och organisationer med större visdom och medkänsla.  Upptäck hur man leder med större äkthet och integritet inifrån och ut vilken position inom företaget du än har.

 • Företagsbesök under 2016 & 2017

   .