Söndag 18 aug 10:30-16:30

De muntliga Mahamudra-instruktionerna

I denna kurs kommer den buddhistiska munken Kelsang Jangdom att förklara de mycket speciella Mahamudra-instruktionerna.

Mahamudra-instruktioerna är mycket välsignade och har blivit förmedlade i ett obrutet led från visdomsbuddhan Manjushri till våra nuvarande lärare. Nu har vi den värdefulla och sällsynta möjligheten att ta emot dessa instruktioner och få personlig erfarenhet av dem i meditation.

I sutralärorna säger Buddha “Om du inser ditt eget sinne kommer du att bli en Buddha, sök aldrig buddhaskap någon annanstans”.

Med klarhet kommer Kelsang Jangdom att förklara betydelsen och innebörden av dessa isntruktioner och vägleda oss i en djup meditation på sinnets natur. Om vi får erfarenhet av Mahamudra – om ens bara litegrann, så kommer det att revoloutionera vår andliga utövning, omvandla vårt liv till en lycksalig väg som leder till upplysning.

om läraren:

Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk  2010.  Han kommer ursprungligen från England men han har under en lång tid arbetat för att stötta centren i Norden och sedan januari 2015 har han varit huvudlärare på Kadampa Meditationscenter Stockholm

Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av buddhismen i sina kloka och inspirerande undervisningar.

pris:

395 kr (vuxen) | 316 kr (student/pensionär) | eller ingår i centerkortet

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.