Kursen är tyvärr inställd

lördag 1:a december  10:30-16:30

Hjärtjuvel – en daglig meditationsövning

I Kadampa-buddhismen är Hjärtjuvel-utövning kärnan i vårt andliga liv. Den hjälper oss att öka vår visdom, medkänsla och andliga kraft och att göra snabba framsteg på vägen till upplysning. Därför är denna utövning oumbärlig för de som vill göra sitt liv meningsfullt genom att utöva Kadampa-buddhismen.

Vi kommer att lära oss hur vi genom att lita uppriktigt på visdomsbuddhan Je Tsongkhapa kan ta emot välsignelser, samla förtjänster och rena negativitet. Dessutom kommer vi att lära oss hur vi kan lita på dharmaskyddaren Dorje Shugden för att övervinna hinder och skapa gynnsamma omständigheter. På så sätt kan vi odla och stärka våra andliga insikter.

Kom och bli inspirerad för att utveckla en daglig meditationsövning med Hjärtjuvelen.

Alla är välkomna!