Hösten 2018

Tara Centers huvudlärare, Kelsang Jangdom, håller kurserna som inkluderar både rogivande meditationer och inspirerande föreläsningar. Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk  2010. Med glädje och lätthet förmedlar han de kraftfulla fördelarna med modern buddhism i sina kloka och inspirerande undervisningar – på ett sätt som är lätt att praktisera och ta till hjärtat.

Lär dig meditera | sept

Lär dig meditera

Fredag 28 september & Lördag 29 september

Är du en av de som tänkt att du borde börja meditera? Då är denna kurs för dig.

    • Del I: Introduktion | Fredag 28 september 18:30-20:00 (75kr)
    • Del II: Fortsättning | Lördag 29 september 12:00-16:00 (300kr)

Föranmälan krävs och man kan anmäla sig på del I, eller del II eller båda.

På denna kurs kommer du att lära dig grunderna i meditation och enkel buddhistisk filosofi. Du kommer att få lära dig enkla och praktiska meditationer som du sedan kan fortsätta öva på hemma för att finna en djupare ro och glädje i livet – med ett varmt och öppet hjärta.

Kursen leds av Kelsang Jangdom.

Läs mer om de många fördelarna med meditation här: varför meditera?

Läs om Dataskyddsförordningen här.

Övervinn din ilska | dec

Övervinn din ilska

“Vi kan komma ihåg att varje tillfälle att utveckla ilska, är också ett tillfälle att utveckla tålamod”
– Geshe Kelsang Gyatso

    • Del I: Introduktion | Fredag 7 december 18:30-20:00 (75kr)
    • Del II: Fortsättning | Lördag 8 december 12:00-16:00 (300kr)

Föranmälan krävs och man kan anmäla sig på del I, eller del II eller båda.

Ilska kan ta många former, från mindre irritation till rasande vrede, men det är alltid en smärtsam och destruktiv upplevelse. När vi är arga tappar vi vår perspektivförmåga, förstorar allting och skyller ofta våra problem på andra. Ord och handlingar som uppstår ur ett ilsket sinne skadar både oss själva och andra. För många av oss, plågar ilska vårt sinne nästan varje dag och förstör vår sinnesro gång på gång…men det finns hopp! Genom att studera Buddhas läror kan vi lära oss hur vi förminskar frekvensen och intensiteten av vår ilska och slutligen får den att upphöra helt. Genom att föregå med gott exempel, och att vara tålmodiga, lugna och generösa, kan vi inspirera vår omgivning att göra på samma sätt!

Kursen leds av Kelsang Jangdom.

Läs om Dataskyddsförordningen här.

Läraren

läraren

Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk 2010. Han kommer ursprungligen från England men han har under en lång tid arbetat för att stötta centren i norden och sedan januari 2015 har han varit huvudlärare på Tara center i Stockholm.

Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av Buddhism i sina kloka och inspirerande undervisningar.

Adress

adress:

Yogahuset FalunGarvaregatan 1, “Rosa kyrkan”

Info om Dataskyddsförordningen

Information enligt artikel 13 Dataskyddsförordningen – information om personuppgifter

I och med ditt avtal om medlemskap och kurs hos Tara KadampaBuddhistcenter, org nr 802436-0060, samt för fullgörande av rättsliga förpliktelser kommer Tara Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sådant avtal och sådana förpliktelser attbehöva behandla vissa personuppgifter avseende dig. I samband med detta informeras du som följer.

Personuppgiftsansvarig är Tara Kadampa Buddhistcenter, org nr 802436-0060, med kontaktuppgifter:
Bastugatan 41, 1 tr ned
118 25 Stockholm
Tel: 08-437 569 92
E-post: info@mediteraistockholm.se
Org.nr 802436-0060

Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen är som följer. Personuppgifterna kommer att behandlas som ett led i fullgörandet av Tara Kadampa Buddhistcenters skyldigheter ochrättigheter enligt avtalet. Utan sådana personuppgifter, texpersonnamn, kommer inte avtalet om medlemskap och kurs attpraktiskt fungera på det sätt som det avses fungera (att reglera deltagandet på kurs som anordnas av Tara KadampaBuddhistcenter samt betalning av medlemskap och kursavgift för sådan kurs). Den rättsliga grunden är därmed, i enlighet med Dataskyddsförordningen, ”Avtals fullgörande”. Vidare behöver Tara Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sin rättsliga förpliktelser, gällande mervärdesskatt etc i förhållande till Skatteverket mm jämte svensk skattelagstiftning, ha tillgång tillTara Kadampa Buddhistcenter uppgifter avseende verksamhetens medlemmar. I detta avseende behandlas namn och personnummer.

Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna är de verksamma hos Tara Kadampa Buddhistcenter som administrerar kurserna hos Tara Kadampa Buddhistcenter samt hanterar kontakt med Skatteverket.

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras är den tid under vilken kurs genomförs samt så länge medlemskap löper och uppgifter behövs för redovisning i förhållande till Skatteverket och andra aktörer utifrån skyldigheter enligt svensk lagstiftning.

I övrigt informeras du om att det föreligger en rätt att av Tara Kadampa Buddhistcenter begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till en Datainspektionen, se kontaktuppgifter: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Bilder från tidigare besök till Yogahuset