OBS – ny tid!!

Lördag 10 mars 10.30-14.30

Finn din inre potential

Det är lätt att känna sig otillräcklig i dagens pressade samhälle. Vi jämför oss hela tiden med andras framgångar. På den här kursen utvecklar vi vår förmåga till inre utveckling.
Kursen utgår ifrån att alla människor har en god potential som kan växa genom enkla meditationer. När den växer kan vi uppleva bland annat mindre oro och stress och i stället bättre relationer och sömn. Vi kan få flyt i livet i stället för ständiga hinder. Och när det händer något vi inte planerat kan vi bevara lugnet och handla konstruktivt. Vi kan bli mer oberoende av bekräftelse och finna glädje inom oss, oavsett yttre omständigheter.

Varmt välkomna!

Kursledare: Mona

Om läraren:

Kursen kommer att hållas av Mona som är en klar och kärleksfull meditationslärare. Hon har praktiserat och undervisat Kadampa-buddhism i flera år och studerar på centrets fördjupningsprogram. Mona har också fördjupat sin förståelse av buddhism genom att leda översättningsarbetet av flera buddhistiska böcker.

Pris:

265kr (vuxen)  | 212kr  (students and pensionär) | eller ingår i centerkortet