Fördjupningsprogram i Uppsala

Prova på-tillfälle 20 augusti 18:00-20:30

Tisdagar 18:00-20:30

Gå djupare med fördjupningsprogrammet

Geshe Kelsang Gyatso har utformat Fördjupningsprogrammet  (FP) för att möjliggöra systematiska studier av och fördjupning i  sex viktiga buddhistiska texter.

FP går ut på att i detalj förklara hela texten, och genom de vägledda meditationerna, som deltagarna själva väljer, fördjupas vår förståelse av den. Varje vecka har vi diskussioner då vi två och två försöker reda ut vad vi lärt oss under kvällen. Var fjärde vecka har vi en gruppdiskussion hela kvällen, som leds av deltagarna själva.

FP är mer dynamiskt och mer omfattande än våra andra kurser och kräver ett djupare engagemang i Buddhas läror.