Geshe Kelsang Gyatso – Grundare

Svenska

Vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche är grundaren av NKT-IKBU (new Kadampa Tradition-international Kadampa Buddhist Union) såväl som till Tara center och han är en samtida buddhistisk meditationsmästare som har ägnat hela sitt liv åt världsfred genom att sprida Buddhas medkänsla och visdom i hela världen.

Genom det internationella tempelprojektet (ITP), som han grundade, har han skapat hundratals meditationscenter och ett antal tempel i hela världen och utvecklat speciella studier och meditationsprogram där lärare i modern buddhism har utbildats i över 40 länder.

Han är författare till 23 högt hyllad böcker om buddhism och meditation, där också den djupaste aspekt av Buddhas lära presenteras på ett sätt som är lätt att förstå och integrera i våra upptagna liv.

Genom att applicera Buddhas lära i våra liv, vare sig man är buddhist eller inte, kan vi lära oss att lösa dagliga problem, utveckla våra relationer med andra och följa en ren andlig väg, som leder oss till en bestående inre ro och lycka.

Han är i alla avseenden en modern lärare i en modern tid.

English

Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche is the Founder of NKT-IKBU, as well as Tara Center and he is a contemporary Buddhist meditation Master who has dedicated his entire life to world peace by spreading the compassion and wisdom of Buddha throughout the world.

Through the International Temples Project, which he founded, he has created hundreds of meditation centres and Temples worldwide, developed special study and meditation programmes and trained modern Buddhist Teachers in over 40 countries.

He is the author of 23 highly acclaimed books on Buddhism and meditation that present even the most profound aspects of Buddha’s teachings in ways that are easy to understand and integrate into our busy lives.

By applying his teachings to their lives everyone, whether Buddhist or not, can learn to solve their daily problems, improve their relationships with others and follow a pure spiritual path that leads to permanent inner peace and happiness.

He is in every respect a modern Teacher for the modern world.

  • Studieprogram i ett modernt liv

    Han har utvecklat ett speciellt studie- och meditationsprogram och utbildat lärare i modern buddhism i över 40 länder.
  • Författare

    Han är författare till 23 högt hyllade böcker om buddhism och meditation.

  • Grundare till över 1200 center

    Han har grundat över 1200 Kadampa buddhistcenter och grupper runt om i världen.

What is wisdom?

Karma

Only love can bring world peace