Onsdagar 18:00-19:15 | 13 feb – 19 juni 2019

På vår onsdagskurs kommer du att få en introduktion till meditation, så att du kan utveckla ett lugn inombords. Du kommer också att lära dig grunderna i enkel buddhistisk filosofi så att du lättare kan behålla den här upplevelsen av inre ro i vardagen.

Våren 2019 har vi den stora glädjen att erbjuda en kurs med vägledda meditationer och inspirerande föreläsningar om den livsavgörande boken Hur du kan omvandla ditt liv. Bokens författare är den internationellt erkända buddhistiska läraren, Geshe Kelsang Gyatso. Geshe Kelsang presenterar Buddhas urgamla budskap på ett oerhört tydligt sätt som väcker genklang hos den moderna människan och som lätt kan tillämpas i vardagen. Att omsätta bokens instruktioner i praktiken kommer med största säkerhet att förändra ditt liv. Av Geshe Kelsangs alla 23 böcker (inklusive Modern Buddhism med över 1 miljon nedladdningar) föreslår han själv att man ska börja med just Hur du kan omvandla ditt liv.

Kursen hålls av Mikael Jonsson.

Se hela kursschemat här.

Med den här boken kan vi

  • göra vårt människoliv meningsfullt
  • hitta en fungerande metod för att minska och få slut på vår upplevelse av problem
  • göra oss själva lyckliga hela tiden genom att utveckla och bevara ett rofyllt sinne.

”När saker och ting går fel i livet och vi stöter på svårigheter brukar vi betrakta situationen i sig som problemet, men egentligen kommer alla problem, som vi upplever, från vårt sinne. Om vi skulle möta svåra situationer med ett positivt eller rofyllt sinne, skulle de inte bli problem för oss. Faktiskt skulle vi till och med börja se dem som utmaningar eller möjligheter till att växa och utvecklas. Problem uppstår bara om vi möter svårigheter med ett negativt sinnestillstånd. Därför måste vi, om vi vill vara lyckliga hela tiden och fria från problem, utveckla och bevara ett rofyllt sinne.”

Vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche

Gratis e-bok på svenska!

om läraren:

Mikael är uppväxt i Stockholm och var en hängiven volontär på Kadampacentret i Oslo i många år innan han flyttade tillbaka till Sverige 2019. Han studerar på centrets lärarutbildningprogram och har utövat meditation i många år.

I sin undervisning delar Mikael sin entusiasm för meditation. Han ger många praktiska insikter i hur man integrerar buddhistisk filosofi i det dagliga livet för att känna ett större lugn och må bättre.

Alternativt kan du anmäla dig på en delkurs (130kr per vecka i snitt) eller hela kursen (16 veckor från 13 feb) och få ytterliga 10% rabatt i formuläret nedan.

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

”Dessa instruktioner utgör vetenskapliga metoder för att förbättra vår mänskliga natur.”

Geshe Kelsang Gyatso

”Genom att utöva de instruktioner som presenteras i den här boken kan vi omvandla vårt liv från ett eländigt tillstånd till ett liv i ren och varaktig lycka.”

Geshe Kelsang Gyatso
Datum Kurstitel Kapitel från boken
13 februari Upptäck din inre ro Inre ro
Delkurs 1
20 februari Förbättra ditt liv – utforska dina tidigare och framtida liv Hur vi kan utveckla och bevara ett rofyllt sinne & Återfödelse
27 februari Att leva varje dag som om den vore den sista Döden
6 mars Lagen om karma – läk ditt förflutna och skapa den framtid du önskar Karma
13 mars Samsara, nirvana och vägen till sann frihet och lycka Samsara
20 mars Det buddhistiska levnadssättet En gemensam andlig utövning för alla & Meningsfulla objekt
27 mars Uppehåll
3 april Att uppskatta andras vänlighet och se alla som lika viktiga (1) Att lära sig att värdesätta andra
Delkurs 2
10 april Att uppskatta andras vänlighet och se alla som lika viktiga (2) Att lära sig att värdesätta andra
17 april Att fördjupa vårt goda hjärta (1) Hur vi stärker den värdesättande kärleken
24 april Att fördjupa vårt goda hjärta (2) Hur vi stärker den värdesättande kärleken
1 maj Att hitta friden i osjälvisk kärlek Att utbyta sig själv med andra
8 maj Medkänsla och styrka – en fridfull och positiv hållning i en komplicerad värld Stor Medkänsla
15 maj Glädjen och fördelarna med äkta kärlek Önskande kärlek
22 maj Uppehåll
29 maj Uppehåll
5 juni Att ta lidande och ge lycka Att ta och att ge
Delkurs 3
12 juni Att leva utifrån ett enastående gott hjärta Det främsta goda hjärtat
19 juni Verklighetens sanna natur – Friheten att skapa det liv vi vill ha Ultimat bodhichitta