Onsdagar 18:30-20:00 | 29 aug – 12 dec 2018

På vår onsdagskurs kommer du att få en introduktion till meditation, så att du kan utveckla ett lugn inombords. Du kommer också att lära dig grunderna i enkel buddhistisk filosofi så att du lättare kan behålla den här upplevelsen av inre ro i vardagen.

Hösten 2018 har Tara Kadampa Buddhistcenter den stora glädjen att erbjuda en kurs med vägledda meditationer och inspirerande föreläsningar om den livsavgörande boken Hur du kan omvandla ditt liv. Bokens författare är den internationellt erkända buddhistiska läraren, Geshe Kelsang Gyatso. Geshe Kelsang presenterar Buddhas urgamla budskap på ett oerhört tydligt sätt som väcker genklang hos den moderna människan och som lätt kan tillämpas i vardagen. Att omsätta bokens instruktioner i praktiken kommer med största säkerhet att förändra ditt liv. Av Geshe Kelsangs alla 23 böcker (inklusive Modern Buddhism med över 1 miljon nedladdningar) föreslår han själv att man ska börja med just Hur du kan omvandla ditt liv.

Kursen hålls av buddhistmunken Kelsang Jangdom, Geshe Kelsang Gyatsos lärjunge och representant i Stockholm.

Se hela kursschemat här.

Boken ger dig:

  • en chans till ett mer meningsfullt liv
  • en fungerande metod som får din upplevelse av problem att minska för att till slut upphöra helt
  • en möjlighet att bli lycklig hela tiden genom att utveckla och bevara ett rofyllt sinne.

”När saker och ting går fel i livet och vi stöter på svårigheter brukar vi betrakta situationen i sig som problemet, men egentligen kommer alla problem, som vi upplever, från vårt sinne. Om vi skulle möta svåra situationer med ett positivt eller rofyllt sinne, skulle de inte bli problem för oss. Faktiskt skulle vi till och med börja se dem som utmaningar eller möjligheter till att växa och utvecklas. Problem uppstår bara om vi möter svårigheter med ett negativt sinnestillstånd. Därför måste vi, om vi vill vara lyckliga hela tiden och fria från problem, utveckla och bevara ett rofyllt sinne.”

Vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche

Gratis e-bok på svenska!

Alternativt kan du anmäla dig på en delkurs (130kr per vecka i snitt) eller hela kursen (och få ytterliga 10% rabatt) i formuläret nedan.

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

”Dessa instruktioner utgör vetenskapliga metoder för att förbättra vår mänskliga natur.”

”Genom att utöva de instruktioner som presenteras i den här boken kan vi omvandla vårt liv från ett eländigt tillstånd till ett liv i ren och varaktig lycka.”

Datum Kurstitel Kapitel från boken
29 augusti Upptäck din inre ro Inre ro
Delkurs 1
5 september Förbättra ditt liv – utforska dina tidigare och framtida liv Hur vi kan utveckla och bevara ett rofyllt sinne & Återfödelse
12 september Att leva varje dag som om den vore den sista Döden
19 september Lagen om karma – läk ditt förflutna och skapa den framtid du önskar Karma
26 september Samsara, nirvana och vägen till sann frihet och lycka Samsara
3 oktober Det buddhistiska levnadssättet En gemensam andlig utövning för alla
10 oktober Höstfestival i Portugal
17 oktober Meningsfulla förhållningssätt Meningsfulla objekt
Delkurs 2
24 oktober Att uppskatta andras vänlighet och se alla som lika viktiga Att lära sig att värdesätta andra
31 oktober Att fördjupa vårt goda hjärta Hur vi stärker den värdesättande kärleken
7 november Att hitta friden i osjälvisk kärlek Att utbyta sig själv med andra
14 november Medkänsla och styrka – en fridfull och positiv hållning i en komplicerad värld Stor Medkänsla
21 november Glädjen och fördelarna med äkta kärlek Önskande kärlek
Delkurs 3
28 november Att ta lidande och ge lycka Att ta och att ge
5 december Att leva utifrån ett enastående gott hjärta Det främsta goda hjärtat
12 december Verklighetens sanna natur – Friheten att skapa det liv vi vill ha Ultimat bodhichitta
om läraren:

Kelsang Jangdom är en buddhistisk munk och huvudlärare på Tara Kadampa Buddhistcenter i Stockholm.  Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av Buddhism i sina kloka och inspirerande undervisningar.