Måndagar 18:30-20:00

På våra måndagskurser som hålls av Tara centers huvudlärare, Kelsang Jangdom, kommer du att få en introduktion till meditation, så att du kan utveckla ett lugn inombords. Du kommer också att lära dig grunderna i enkel buddhistisk filosofi så att du lättare kan behålla den här upplevelsen av inre ro i vardagen.

Genom att träna i bland annat andningsmeditation och meditationer på kärleksfull vänlighet kommer du att upptäcka ditt sinnes potential för frid och äkta lycka.  Du kommer också att utveckla ett förtroende för att fortsätta att meditera hemma på egen hand.  Dessutom kommer du att lära dig hur du kan förvandla livets många svårigheter till värdefulla och befriande andliga insikter.

Varje kurskväll består av två vägledda meditationer och en inspirerande och praktisk föreläsning.

Alla är välkomna!

Frihet

3-veckors kurs från 6:e november

Frihet uppskattas av oss alla. Vi gillar verkligen den frihet vi har, men hur mycket inre frihet har vi?  Har vi friheten av behålla ett lugnt och positivt sinne när vi stöter på problem?  På denna kurs kommer du bland annat att lära dig hur du kan överkomma svårigheter med ett glädjefyllt sinne och förvandla livets utmaningar till värdefulla och befriande andliga insikter.

Pris: 390 kr

Kärlek

3-veckors kurs från 27:e november

Äkta kärlek är en viktig drivkraft för allt gott som finns i världen. Kärleksfull vänlighet utgör kärnan i Kadampa-buddhismen och på denna kurs kommer du att lära dig olika meditationer för att väcka potentialen vi alla har för ett gott hjärta och ett lugnt och balanserat sinne. På detta sätt kommer våra relationer med andra naturligt att förbättras.

Pris: 390 kr

om läraren:

Jangdom är en buddhistisk munk och huvudlärare på Tara Kadampa Buddhistcenter i Stockholm.  Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av buddhism i sina kloka och inspirerande undervisningar.