Invigning av nya stadstemplet i Stockholm

Fredag 24 – söndag 26 januari

I början på december 2018 fick Kadampa Meditationscenter Stockholm ett besked om att leta efter en ny lokal där människor i Stockholm ska ha möjligheten att utveckla inre ro och sina goda egenskaper.

Med största glädje vill vi nu bjuda in alla att vara med och fira att vi öppnar dörrarna för Sveriges första stadstempel för världsfred.

Under helgen kommer den nya Kadampa traditionens andliga ledare, Gen-la Kelsang Dekyong att ge inspirerande undervisning och vägledda meditationer bland annat från Geshe-las senaste bok: The Mirror of Dharma with additions

Alla är välkomna!

om läraren:

Gen-la Kelsang Dekyong är NKT:s andliga ledare och har undervisat inom Buddism i över 30 år. Hon har inspirerat tusentals människor att uppnå varaktig lycka genom att utveckla inre frid. Hon undervisar regelbundet i Norden och uppskattas för sina insiktsfulla och tillgängliga undervisningar.

Fredag 24 januari

Invigningsceremoni med Gen-la Kelsang Dekyong

18:00 – 21:00

Öppningen kommer innehålla en särskild ceremoni där Gen-la Kelsang Dekyong klipper ett band och sedan välkomnar alla att komma in i stadstemplet. Hon kommer sedan ge en undervisning om hur viktiga dharmacenter är och efter det kommer vi göra sjungna böner som varar i ungefär 1 timme och 15 minuter. Vi kommer sedan att bjuda på lite tilltugg och förfriskningar.

Pris: Gratis

Lördag 25 januari

Meningen med allt – vad är det vi tror på?

10:30 – 16:30

I denna kurs kommer Gen-la Kelsang Dekyong att ge praktiska instruktioner om hur vi ska begrunda och meditera på Dharma (buddhas läror) på ett sätt så att det berör vårt hjärta. När den gör det kommer vi uppleva djup lycka och vårt liv, hur vi ser på oss själva, andra och världen omkring oss kommer förändras för alltid.  Denna undervisning är en del av de muntliga instruktionerna från Vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatsos senaste bok The Mirror of Dharma with additions, som nyligen förmedlades på den Nya Kadampa Traditionens internationella höstfestival i Arizona av Gen-la Kelsang Dekyong och Gen-la Kelsang Khyenrab.

Pris: 475  kr

Söndag 26 januari

Meditation för alla

11:00 – 12:30

Människor i alla åldrar och från alla bakgrunder söker sig till meditation för att uppleva och njuta alla dess fördelar. Genom att lära oss att meditera blir vi utrustade med de verktyg eller praktiska metoder som gör det möjligt för oss att uppfylla vår innersta önskan – ett lyckligt liv.

Hemligheten är enkel. Källan till vår lycka ligger i vårt sinne och särskilt i vår förmåga att behålla ett rofyllt sinne. När vårt sinne är rofyllt uppstår en lycka alldeles naturligt inom oss.

Lär dig hur du kan utveckla och renodla fridfulla och positiva sinnestillstånd samt släppa taget om och överge negativa sinnestillstånd genom att träna i olika meditationer. Upptäck din potential för frid och lycka genom att uppleva din egen sinnesro.

Pris: 160 kr

pris:

Fredag: Invigningsceremoni: Gratis (behöver inte boka)
Lördag: Meningen med allt – vad är det vi tror på: 475 kr
Söndag: Meditation för alla: 160 kr

Hela helgen635 kr

Plats:

Upplandsgatan 18
113 60 Stockholm

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

Visa ditt intresse på Facebook.

Friday 24 – Sunday 26 January

In December 2018 KMC Stockholm started searching for a new property that could function as our city temple, a place where the people of Stockholm can come and develop genuine inner peace and other good qualities.

With great pleasure we can now invite everyone to our grand opening as we celebrate Sweden’s first Kadampa City Temple for Wold Peace.

During this special weekend the New Kadampa Traditions General Spiritual Director, Gen-la Kelsang Dekyong, will give inspring teachings and guide beautiful meditations from Venerable Geshe-las latest book: The Mirror of Dharma with additions

Everyone is welcome!

About the Teacher:

Gen-la Kelsang Dekyong, the General Spiritual Director of NKT-IKBU is a modern Buddhist nun dedicated to helping people from all walks of life attain lasting happiness through developing inner mental peace. She has taught in the Nordic region regularly and is well loved for her warmth, insight and accessible teachings.

Friday 24th January

Opening Ceremony with Gen-la Kelsang Dekyong

18:00 – 21:00

The opening ceremony will consist of a special ribbon cutting ceremony with Gen-la Dekyong. She will then welcome everyone to the city temple and give a talk about the importance of a Dharma center. Then we will engage in chanted prayers for about 1 hour 15 minutes followed by some simple snacks.

Price: Free

Saturday 25th january

What’s the meaning of it all? Looking at life’s big questions.

10:30 – 16:30

This course will provide practical teachings on how to contemplate and meditate on Dharma, Buddha’s teachings, in such a way that our heart is touched and our lives are genuinely transformed. These teachings are part of the oral instructions from Venerable Geshe Kelsang Gyatso’s recent book, The Mirror of Dharma With Additions, recently transmitted at the NKT International Fall Festival in Arizona by  Gen-la Kelsang Dekyong and Gen-la Kelsang Khyenrab.

Price: 475  kr

Sunday 26th January

Meditation for Everyone

11:00 – 12:30

People of all ages and backgrounds are turning to meditation to experience and enjoy it’s benefits. By learning to meditate we will be provided the tools or practical methods to accomplish our deepest wish – a happy life.

The secret is simple, the source of our happiness lies within our own mind and especially in being able to keep a peaceful mind. When our mind is peaceful we are happy.

Learn how to develop and cultivate peaceful and positive states of mind through various meditation practices and let go of negative states of mind. Discover the inner tranquility and abide within the peace of your own mind.

Price: 160 kr

Prices:

Friday: Opening Ceremony: Free (booking is not necessary)
Saturday: The Meaning of Everything – What is it that we believe in?: 475 kr
Sunday: Meditation for Everyone: 160 kr

Full Weekend: 635 kr

Venue:

Upplandsgatan 18
113 60 Stockholm

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

Show your interest and invite your friends via Facebook.