Vår tradition

 • Geshe-la

  Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoché –
  Grundare av NKT

 • Gen-la Kelsang Dekyong

  Andlig vägledare för NKT.

 • Ett traditionellt kadampatempel

  Manjushri KMC

Svenska

Tara buddhistcenter är medlem av nya Kadampatraditionen – internationella Kadampa Buddhistunionen (NKT-IKBU). NKT är en internationell förening som består av Mahayanabuddhistiska studie- och meditationscenter grundade 1991 av ärevördige Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche för att erbjuda den praktiska Kadampabuddhismens visdom till människor i vår moderna värld.

Genom Geshe Kelsangs outtröttliga arbete och vänlighet finns det nu över 1200 center och grupper som erbjuder Buddhas visa råd till människor i 40 länder runtom i världen.

NKT följer Mahayanabuddhismens rena tradition som lärs ut i en obruten linje från Buddha Shakyamuni genom de gamla kadampalärarna Atisha och Je Tsongkhapa och som Geshe Kelsang har presenterat för västvärlden.

Syftet med NKT är att utöka den buddhistiska tron runtom i världen. Det är en helt och hållen buddhistisk tradition som inte har några politiska anknytningar.

NKT är en internationell icke-vinstdrivande organisation som är registrerad i England som en välgörenhetsverksamhet.

English

Tara Center is a member of the New Kadampa Tradition – International Kadampa Buddhist Union (NKT-IKBU).  The NKT is an international association of Mahayana Buddhist study and meditation centres founded by Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche in 1991 to offer the practical wisdom of Kadampa Buddhism to the people of our modern world.

Through Geshe Kelsang’s tireless activities and kindness there are now over 1200 centres and groups offering Buddha’s wisdom advice to people in 40 countries across the world.

The NKT follows the pure tradition of Mahayana Buddhism handed down in an unbroken lineage from Buddha Shakyamuni through the ancient Kadampa teachers Atisha and Je Tsongkhapa and introduced into the West by Geshe Kelsang.

The purpose of the NKT is to increase the Buddhist faith throughout the world. It is an entirely independent Buddhist tradition that has no political affiliations.

The NKT is an international non-profit organization registered in England as a charitable company.

Internationella tempelprojektet

Svenska

Geshe Kelsangs medkännande avsikt är förkroppsligad i det internationella tempelprojektet (ITP), en unik internationell fond tillägnad allmänheten. ITP har syftet att för allmänheten presentera den buddhistiska tron och den nya Kadampatraditionens utövning genom att ge exempel på samtida buddhistisk utövning.

Man uppnår detta genom att bygga både traditionslika och icke-traditonella tempel, meditation- och retreatcenter och genom Kadampahotell, caféer för världsfred och bokförlaget Tharpa.

“Pengar som kommer från Dharman används enbart för att utveckla Dharman. Detta skall fortsätta kontinuerligt från generation till generation.” – Vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche

För mer information besök www.kadampa.org/temples

English

Geshe Kelsang’s compassionate intention is embodied in the International Temples Project (ITP), a unique international fund dedicated to public benefit.

The ITP has the aim of introducing the Buddhist faith and practice of the New Kadampa Tradition publicly and to exemplify contemporary Buddhist practice through public service. It achieves this through building traditional and non-traditional styled Temples, meditation and retreat centres, and through the activities of Kadampa Hotels, World Peace Cafes, and Tharpa Publications.

The money that comes from Dharma is used only for developing Dharma. This should be maintained continually from generation to generation. – Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche

For more information visit www.kadampa.org/temples