Lördag 7 dec | 10:30-13:30

Kärleksfulla relationer

Alla människor längtar efter kärlek och goda relationer, men trots det utmanas vi med jämna mellanrum i våra relationer. I stället för att se den andra, fastnar vi gärna i vad vi själva behöver. Men genom att börja värdesätta andra kommer vi att bli mer hjälpsamma och handla utifrån kärleksfull vänlighet. Det kommer i sin tur att påverka vårt sätt att kommunicera, och vårt sinne, så att vi blir mindre benägna att fastna i problem och självupptagenhet.

Kärleksfull vänlighet utgör kärnan i Kadampa Buddhism och på denna kurs kommer du att lära dig olika meditationer för att väcka den potential vi alla har för ett gott hjärta och ett lugnt och balanserat sinne. På detta sätt kommer våra relationer med andra naturligt att förbättras.

Alla är välkomna!
om läraren:

Gunilla är utbildad läkare och kom i kontakt med Kadampabuddhism 2014. Hon var med och etablerade filialen i Uppsala 2016 och undervisar nu där. Gunilla förkroppsligar den buddhistiska vägen av kärleksfull vänlighet och hon har en stor entusiasm för att andra ska få uppleva ett klart sinne och ett rofyllt hjärta genom att omsätta buddhistisk meditation i praktiken.

Adress:

Hjalmar Brantingsgatan 4A

753 27 Uppsala

pris:

275 kr (vuxen) | 220 kr (student/pensionär) | eller ingår i centerkortet

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.