Tisdagar 18:00-19:15

Lär dig meditera

Hösttermin 2018 kommer vi att hålla flera 3-veckor ‘Lär dig medtera’ kurser med Johanna, Ylva, Ann och Patrik. På dessa kurser kommer du att få en introduktion till meditation, så att du kan utveckla ett lugn inombords. Du kommer också att lära dig grunderna i enkel buddhistisk filosofi så att du lättare kan behålla den här upplevelsen av inre ro i vardagen.

Genom att träna i bland annat andningsmeditation och meditationer på kärleksfull vänlighet kommer du att upptäcka ditt sinnes potential för frid och äkta lycka.  Du kommer också att utveckla ett förtroende för att fortsätta att meditera hemma på egen hand.  Dessutom kommer du att lära dig hur du kan förvandla livets många svårigheter till värdefulla och befriande andliga insikter.

Varje kurskväll består av två vägledda meditationer och en inspirerande och praktisk föreläsning.

Alla är välkomna!

Anmäl dig här:

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

3 veckor från 28 aug | lärare – Johanna

3 veckor från 18 sept | lärare – Ylva

3 veckor från 16 okt | lärare – Ann

3 veckor från 6 nov | lärare – Patrik

3 veckor från 27 nov | lärare – Ylva