Lördag 20 oktober 10:30-16:30

Lär dig att meditera

På denna kurs kommer du att lära dig grunderna i meditation och enkel buddhistisk filosofi. Du kommer att få lära dig enkla och praktiska meditationer som du sedan kan fortsätta öva på hemma för att finna en djupare ro och glädje i livet – med ett varmt och öppet hjärta.

Varmt välkomna!

Kursledare: Annika.

Om läraren:

Annika har studerat och praktiserat Kadampabuddhism på Tara center i många år. Hon har funnit mycket inspiration och praktisk nytta av sin meditationsträning i sitt mycket aktiva dagliga liv. Hon studerar på centrets fördjupningsprogram och hjälper till bl.a. som styrelsemedlem.

Pris:

395 kr (vuxna) | 316 kr (studenter och pensionärer) | 0 kr (ingår i terminskort)

Anmäl dig här