Fredag 14  – 16 juni

Public talk: Glädjen med meditation

Fredag 14 juni | 19:00 – 20:15 (Obs. undervisas på engelska)

Människor i alla åldrar och från alla bakgrunder söker sig till meditation för att uppleva och njuta alla dess fördelar. Genom att lära oss att meditera blir vi utrustade med de verktyg eller praktiska metoder som gör det möjligt för oss att uppfylla vår innersta önskan – ett lyckligt liv.

Hemligheten är enkel. Källan till vår lycka ligger i vårt sinne och särskilt i vår förmåga att behålla ett rofyllt sinne. När vårt sinne är rofyllt uppstår en lycka alldeles naturligt inom oss.

Lär dig hur du kan utveckla och renodla fridfulla och positiva sinnestillstånd samt släppa taget om och överge negativa sinnestillstånd genom att träna i olika meditationer. Upptäck din potential för frid och lycka genom att uppleva din egen sinnesro.

Obegränsat sinne, obegränsad potential

Lördag 15 – 16 juni | 10:30 – 16:30 (Obs. undervisas på engelska)

Genom att ägna sig åt särskilda meditationer, kända som Mahamudra, kan vi lära känna och få en direkt upplevelse av vårt sinnes klara natur. Vad vi upptäcker är ett sinne utan begränsningar, ett sinne med gränslös potential, ett sinne kapabel till allomfattande kärlek, djup visdom och en oupphörlig glädje.

I denna kurs och meditationsretreat ska Kadam Adam Starr vägleda oss i enkla men djupa meditationer på vårt eget sinne som ger oss möjligheten att få en direkt och personlig upplevelse av dess obegränsade och rena natur.

Vi kommer också upptäcka hur det är möjligt att rena vårt sinne och på så sätt ändra både vår framtid och det förflutna.  Vi kommer att inse att vårt nuvarande liv redan ger oss obegränsade möjligheter. Genom att förstå kopplingen mellan handlingar och deras effekter kommer vi att förstå hur vi kan skapa det livet vi själva vill ha, och till slut fullborda vår högsta potential, upplysning.

adress:

Convendum, Regeringsgatan 30.

om läraren:

Kadam Adam Starr har studerat, utövat och undervisat Kadampa buddhism och meditation internationellt i många år och är förnärvarande huvudlärare på Tara centre i Dublin, Ireland.

Han har hjälpt många människor att upptäcka sin potential för varaktig inre frid och lycka och förmedlar från hjärtat på ett tydligt, varmt och avslappnat sätt hur vi kan använda meditation och Buddhas visdom i en modern och upptagen vardag.

Pris:

Fredag 14 juni: 150 kr | 120kr (student/pensionär)

Lördag 15 juni: 450 kr | 360kr (student/pensionär)

Söndag 16 juni: 450 kr | 360kr (student/pensionär)

Hela helgen (14-16 juni): 735kr | 588kr (student/pensionär)

(ingår inte i centerkortet)

Anmäl dig här:

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.