lördag 10 oktober kl 10:00-16:00

Mahamudra Tantra del 1

Mahamudra är namnet på Buddhas djupaste tantriska undervisningar om hur vi uppnår upplysning genom att använda vårt mycket subtila sinne för att meditera på tomheten, alltings sanna natur. På denna kurs, uppdelad i 2 delar, kommer vi att få möjlighet att träna i dessa speciella instruktioner och prova på Mahamudrameditationer på vår mycket subtila kropp och sinne. Genom dessa meditationer kommer vi i kontakt med vår sanna natur och får en djup förståelse för vår egen stora potential att nå upplysning för alla levande varelsers skull.

om läraren:

Gen Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk  2010.  Han kommer ursprungligen från England men han har under en lång tid arbetat för att stötta centren i Norden och sedan januari 2015 har han varit huvudlärare på Kadampa Meditationscenter Stockholm

Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av buddhismen i sina kloka och inspirerande undervisningar.