Måndagar 18:00-19:15

På våra måndagskurser som hålls av Johanna, Ylva, Ann, Gordana och Fabricrio, kommer du att få en introduktion till meditation, så att du kan utveckla ett lugn inombords. Du kommer också att lära dig grunderna i enkel buddhistisk filosofi så att du lättare kan behålla den här upplevelsen av inre ro i vardagen.

Genom att träna i bland annat andningsmeditation och meditationer på kärleksfull vänlighet kommer du att upptäcka ditt sinnes potential för frid och äkta lycka.  Du kommer också att utveckla ett förtroende för att fortsätta att meditera hemma på egen hand.  Dessutom kommer du att lära dig hur du kan förvandla livets många svårigheter till värdefulla och befriande andliga insikter.

Varje kurskväll består av två vägledda meditationer och en inspirerande och praktisk föreläsning.

Alla är välkomna!

Kärlek

4-veckors kurs från 5 mars

Äkta kärlek är en viktig drivkraft för allt gott som finns i världen. Kärleksfull vänlighet utgör kärnan i Kadampa-buddhismen och på denna kurs kommer du att lära dig olika meditationer för att väcka potentialen vi alla har för ett gott hjärta och ett lugnt och balanserat sinne. På detta sätt kommer våra relationer med andra naturligt att förbättras.

Pris: 520kr (vuxen)| 416 kr  students and pensionär | eller ingår i centerkortet

Kursledare: Ann

Ann har mediterat i många år och studerar idag på Taras fördjupningsprogram och har alltmer integrerat buddhismens praktiska läror i sitt dagliga arbetsliv som egen företagare. Nyligen har hon blivit en av Tara Centers meditationslärare för tisdagarnas kvällsprogram. Ann är empatisk, reflekterande och har en stark övertygelse om kraften och möjligheten i buddhistisk meditation att berika och förbättra människors liv.

4 veckors kurs från 5 mars

Att hantera stress och problematiska situationer

4-veckors kurs från 9 april

I dagens samhälle talas det ofta om stress och utbrändhet. Den moderna människans vardag präglas av problem, frustration och stress, både i jobbet och i våra relationer. Fördelarna med att ta sig tid att reflektera och meditera är många. Vi kan sätta saker i perspektiv för att ta bättre beslut och klara av svåra situationer. Vi kan förbättra våra relationer och minska känslan av ångest och stress. Oavsett vilka problem som uppstår i livet, är meditationen ett verktyg för ökat välbefinnande, inre ro och lycka. Med hjälp av meditation kommer vi till hjärtat av oroliga känslor och kan på så sätt göra djupare förändringar i vårt liv.

Pris: 520kr (vuxen)| 416 kr  students and pensionär | eller ingår i centerkortet

Kursledare: Gordana

Gordana  har tränat meditation i många år och har sedan flera år tillbaka deltagit på Tara centers kurser. Hon studerar på centrets fördjupningsprogram och med sin värme och spontanitet hjälper hon till på centret som bl.a. styrelsemedlem, lärare och samordnare av olika projekt.

4 veckors kurs från 9 april