Måndagar 18:00-19:15

På våra måndagskurser som hålls av Johanna, Ylva, Ann, Gordana och Fabricrio, kommer du att få en introduktion till meditation, så att du kan utveckla ett lugn inombords. Du kommer också att lära dig grunderna i enkel buddhistisk filosofi så att du lättare kan behålla den här upplevelsen av inre ro i vardagen.

Genom att träna i bland annat andningsmeditation och meditationer på kärleksfull vänlighet kommer du att upptäcka ditt sinnes potential för frid och äkta lycka.  Du kommer också att utveckla ett förtroende för att fortsätta att meditera hemma på egen hand.  Dessutom kommer du att lära dig hur du kan förvandla livets många svårigheter till värdefulla och befriande andliga insikter.

Varje kurskväll består av två vägledda meditationer och en inspirerande och praktisk föreläsning.

Alla är välkomna!

Meditation och acceptans

3-veckors kurs från 4 juni

Alla oroar vi oss för olika saker och många känner oro varje dag. Känslor av oro inför stora eller små saker tar mycket av vår tid i anspråk, men behöver det verkligen vara så? Inom den buddhistiska filosofin får vi lära oss att vi självfallet kan göra det som behövs för att det vi oroar oss för inte ska inträffa. Men om det vi oroar oss för inte kan undvikas – varför ska vi egentligen oroa oss? Vi kan lära oss att hantera vår oro genom att träna vårt sinne genom meditation, i synnerhet i meditationer på acceptans.

En accepterande inställning gentemot vår omgivning och oss själva ger oss ett skydd mot livets alla motgångar. Ett sinne som fullständigt accepterar vad som än inträffar i våra liv är oerhört kraftfullt och rofyllt. Vi kommer att under denna kurs lära oss meditationer som utvecklar acceptans och därmed vår förmåga att hantera oro och oönskade omständigheter.

Pris: 390kr (vuxen)| 312 kr  students and pensionär | eller ingår i centerkortet

Lärare: Johanna

Johanna har studerat och praktiserat Kadampabuddhismen på Tara center i många år. Meditationsträningen har gett henne mycket inspiration och praktisk nytta i sitt fullspäckade liv som småbarnsmamma. Hon studerar på centrets fördjupningsprogram och hjälper till på centret som lärare.

3-veckors kurs från 4 juni