Måndagar 18:30-20:00 | 3 sep – 17 dec 2018

– buddhistisk meditation steg för steg

Obs! Måndag 29 oktober är kursen inställd!

Har du alltid varit nyfiken på buddhismens fridfulla och djupa läror? På vår måndagskurs under hösten 2018 får du chansen att utforska buddhismens urgamla läror och förstå varför de fortsätter att väcka genklang hos den moderna människan. Undervisningen bygger på boken The New Meditation Handbook av en av nutidens största buddhistiska mästare, Geshe Kelsang Gyatso. Boken utgör buddhismens kärna och består av 21 olika meditationer som visar oss vägen till befrielse (nirvana) och upplysning – ett tillstånd av varaktig inre ro och lycka.

Kursen tar upp flera av livets stora frågor och en frågande men öppen attityd rekommenderas för att dra störst nytta av den här kursen. Dessutom kommer meditationerna att förklaras på ett sätt som gör att vi lätt kan förstå dem och integrera dem i vardagen om vi så vill. Att träna på dessa meditationer kommer att berika vårt liv och hjälpa oss att utveckla kvalitéer som kärlek, medkänsla och visdom. Vi kommer också att utveckla förmågan att kontrollera vårt sinne och frigöra oss från negativa tankar och attityder så att vi kan möta vardagens utmaningar på ett positivt och konstruktivt sätt. På det viset kan vi verkligen ta tillvara meningen med livet.

Se hela kursschemat här.

Alternativt kan du anmäla dig på en 5-veckors delkurs (130kr per vecka i snitt) eller hela kursen på 15 veckor (och fa ytterliga 10% rabatt) i formuläret nedan.

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

Datum Kurstitel och nummer på meditationen/erna från The New Meditation Handbook som ska gås igenom ( _ )
3 september Vårt värdefulla liv och vår extraordinära potential (1)
Del kurs 1
10 september Att leva varje dag som om den vore den sista (2)
17 september Förbättra ditt liv – utforska dina tidigare och framtida liv (3)
24 september Odla ett inre skydd och tillflykt (4)
1 oktober Lagen om karma – läk ditt förflutna och skapa den framtid du önskar (5)
8 oktober Uppehåll på grund av höstfestival i Portugal
15 oktober Samsara, nirvana och vägen till sann frihet och lycka (6)
Del kurs 2
22 oktober Att utveckla en koppling till andra – grunden till opartisk kärlek (7) (8)
29 oktober Att uppskatta andras vänlighet och se alla som lika viktiga (9) (10)
5 november Att hitta friden i osjälvisk kärlek (11) (12) (13)
12 november Medkänsla och styrka – en fridfull och positiv hållning i en komplicerad värld (14) (15)
19 november Glädjen och fördelarna med äkta kärlek (16) (17)
Del kurs 3
26 november Utveckla Bodhichitta – Att leva utifrån ett enastående gott hjärta (18)
3 december Träning i ‘stilla bestående’ – Att utveckla ogrumlad koncentration (19)
10 december Verklighetens sanna natur – Friheten att skapa det liv vi vill ha (20)
17 december Att förlita sig på en andlig vägledare – En vän på vägen (21)

Lärare: Annika

Annika har utövat och undervisat Kadampabuddhism på Tara Center i många år. Hon har funnit mycket inspiration och praktisk nytta av sin meditationsträning i sitt mycket aktiva dagliga liv. Hon studerar på centrets fördjupningsprogram och hjälper till bl.a. som styrelsemedlem.