lördag 2 & söndag 3 februari 2019

Medicine Buddha empowerment

Medicinbuddha förkroppsligar alla buddhors helande energi.

Hans funktion är att befria alla levande varelser från yttre och inre sjukdomar genom att ge oss välsignelser och inspiration, för att slutligen ge oss möjligheten att utan ansträngning befria alla levande varelser.

Enligt Buddha är all sjukdom och lidande, både mental och fysisk, orsakad av våra vanföreställningar såsom t.ex. ilska. Normalt känns dessa vanföreställningar djupt inrotade, men genom att ansluta till Medicinbuddha kan vi uppleva vårt sinnes sanna natur och hela oss själva från dessa inre sjukdomar.

Kraftinitieringen består av en vägledd meditation genom vilken vi kan upprätta en kontakt med och få välsignelser från Medicinbuddha.

Under föreläsningen kommer Kelsang Jangdom att förklara den djupa tantriska utövningen, känd som självgenerering, genom vilken vi uppväcker vår egen potential för att bli en upplyst helande Buddha.

Söndag blir en endags-retreat som består av en serie guidade meditationer på utövningen av Medicinbuddha. Det sägs att kraften i utövandet av Medicinbuddha blir större när förvirring och konflikter ökar i världen, så denna utövning är särskilt relevant nu.

Alla är välkomna till detta speciella tillfälle!

Schemat

Lördag 2 februari:

– undervisning, meditationer och kraftöverföring

 • 10:30-11:30  Undervisning och meditation
 • 11:30-12:00 Paus
 • 12:00-13:00  Undervisning och meditation
 • 13:00 – 14:30 Lunch
 • 14:30-16:30  Kraftinitiering
söndag 3 februari:

– en dagsretreat med vägledda meditationer om medicinbuddha utövning.

 • 10:30-11:30 Pass 1
 • 11:30-12:00 Paus
 • 12:00-13:00 Pass 2
 • 13:00-14:00 Lunch
 • 14:00-15:00 Pass 3
 • 15:00-15:30 Paus
 • 15:30-16:30 Pass 4
Price:

hela helgen | 800 kr (vuxen) |  640kr (student/pensionär) | eller ingår i centerkortet

lördag | 450 kr (vuxen) | 360 kr (student/pensionär) | eller ingår i centerkortet

Obs! Man måste gå på lördagen för att kunna delta i retreaten på söndagen.

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.