Kursöversikt vår 2019

På våra kurser kommer du att få en introduktion till meditation och positivt tänkande så att du kan utveckla ett lugn inombords och lära dig hur du kan behålla upplevelsen av inre ro i vardagen.

De flesta pass består av en intressant föreläsning och två vägledda meditationer. Våra lärare har utövat Kadampa-buddhism i många år och har en stor entusiasm för att andra ska få uppleva ett klart sinne och ett rofyllt hjärta genom att omsätta buddhistisk meditation i praktiken.

VÄLJ  LYCKA

fredag 18 januari | kl 19:00-20:15

Plats: Garaget

Lärare: K. Jangdom

Pris: gratis

Mer info och anmälan här

LÄR DIG MEDITERA

lördag 19 januari | kl 10:30-13:15

Plats: Yogagården

Lärare: K. Jangdom

Pris: vuxna 250 kr, student / pensionär 200 kr

Mer info och anmälan här

PROVA-PÅ-MEDITATION

lördag 2 februari | kl 10:30-11:30

Plats: Garaget

Lärare: Stina Nilsson

Pris: gratis

Mer info och anmälan här

LIVING EACH DAY AS IF IT WAS THE LAST

lördag 19 februari| kl 10:30-13:15

Plats: Yogagården

Lärare: Kadam Mark Decker

Pris: vuxna 250 kr, student / pensionär 200 kr

Mer info och anmälan här

ETT LIV UTAN STRESS

fredag 15 mars | kl 19:00-20:15

Plats: Garaget

Lärare: K. Jangdom

Pris: gratis

Mer info och anmälan här

LAGEN OM KARMA

lördag 16 mars | kl 10:30-16:30

Plats: Yogagården

Lärare: K. Jangdom

Pris: vuxna 395 kr, student / pensionär 316 kr

Mer info och anmälan här

INRE LYCKA OCH MEDITATION

lördag 30 mars | kl 10:30-11:30

Plats: Garaget

Lärare: Stina Nilsson

Pris: gratis

Mer info och anmälan här

VÄGEN TILL SANN FRIHET OCH LYCKA

lördag 13 april | kl 10:30-13:15

Plats: Yogagården

Lärare: K. Jangdom

Pris: vuxna 250 kr, student / pensionär 200 kr

Mer info och anmälan här

LYCKAN I ATT HJÄLPA ANDRA

lördag 11 maj | kl 10:30-16:30

Plats: Yogagården

Lärare: K. Jangdom

Pris: vuxna 395 kr, student / pensionär 316 kr

Mer info och anmälan här

ATT UTVECKLA ETT GOTT HJÄRTA GENOM MEDITATION

lördag 25 maj | kl 10:30-11:30

Plats: Garaget

Lärare: Stina Nilsson

Pris: gratis

Mer info och anmälan här

TOLERANCE AND COMPASSION

lördag 8 juni | kl 10:30-13:15

Plats: Yogagården

Lärare: Kadam Mark Decker

Pris: vuxna 250 kr, student / pensionär 200 kr

Mer info och anmälan här