Onsdagar 18:30-20:00

meditation & acceptans

3 veckors kurs från 4 april

kärleks helande kraft

5 veckors kurs från 25 april

meditation och acceptans

3 veckors kurs från 4 april

Släpp taget och slut fred med dig själv och känn dig mer fri och nöjd!

Under den här kursen kommer vi genom meditation att utveckla ett lugn inombords och vi kommer även att lära oss hur vi kan behålla det genom att träna i acceptans.

Alla oroar vi oss för olika saker och många känner stress, missnöje, irritation eller oro varje dag. Känslor av oro och irritation för stora eller små saker tar mycket av vår tid och energi i anspråk. Behöver det verkligen vara så?

En accepterande inställning gentemot vår omgivning och oss själva ger oss ett inre skydd mot livets motgångar. Ett sinne som fullständigt accepterar vad som än inträffar i våra liv är oerhört kraftfullt och rofyllt. Det innebär att man ändå agerar på det som hänt, löser de yttre problemen eller kan förebygga kommande problem. Vi kan göra det på ett sätt som inte tar mer energi än nödvändigt och vi kan återvända till ett inre lugn snabbare. Vi kommer under denna kurs att lära oss meditationer som utvecklar acceptans och därmed vår förmåga att hantera oro, irritation och livets oönskade omständigheter bättre.

Inga förkunskaper behövs.

pris:

390 kr vuxna | 312 kr studenter och pensionärer | eller ingår i centerkortet

Anmäl dig här


kärleks helande kraft

– Att ta och att ge
5 veckors kurs från 25 april

Den här kursen, som är öppen för alla, kommer innehålla guidade meditationer och undervisningar om den mycket gamla övningen i att ta och ge. Att ta och ge är en kraftfull metod för att öka vår andliga styrka, för att bibehålla ett positivt sinne i mötet med motgångar och för att  utveckla ett gott hjärta. Under meditationen tar vi med hjälp av medkänsla tappert på oss andras lidande och med hjälp av kärlek skänker vi dem ren lycka. Den här övningen hjälper oss att förverkliga den oerhörda potential vi alla har för opartisk kärlek och allomfattande medkänsla.

Dessutom tillintetgör den här meditationen orsaken till allt vår lidande och alla våra rädslor, vårt själviska/”självvärdesättande” sinne, och botar oss därigenom från psykiskt och fysiskt lidande. Genom att tillintetgöra vårt självvärdesättande sinne blir vi automatiskt en glad person utan rädsla och med en väldig stor kapacitet för att hjälpa andra på det mest fördelaktiga sättet. Vad skulle kunna vara mer meningsfullt än det!

pris:

650 kr vuxna | 520 kr studenter och pensionärer | eller ingår i centerkortet

Anmäl dig här


om läraren:

Kelsang Jangdom är en buddhistisk munk och huvudlärare på Tara Kadampa Buddhistcenter i Stockholm.  Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av Buddhism i sina kloka och inspirerande undervisningar.