Lördag 14 – söndag 15 april

Svenska

Nyungnay

För att fira dagen för Buddhas upplysning engagerar sig buddhister i Nyungnay, en speciell reningsutövning.

Detta två dagar långa retreat, som görs i samband med tusenarmade Avalokiteshvara, är mycket kraftfullt för att rena kroppens, talets och sinnets negativa karma och för att stilla vanföreställningar såsom stark bundenhet och hat.

Själva kärnan i buddhismen är medkänsla. I denna utövning, där det ingår att avge mahayanalöften tillsammans med bugningar, renar vi vårt sinne helt och fullt genom att meditera i huvudsak på medkänsla.

Åtta mahayanalöften

Varje dag börjar med att avge de åtta mahayanalöftena. När vi gör detta lovar vi att i 24 timmar avstå från negativa handlingar, tal och tankar och att bara äta en enda måltid.

Under Nyungay är det tradition att äta en måltid första dagen (lördag) men varken mat eller dryck andra dagen (söndag) för att öka reningen. Det är emellertid möjligt att välja sin egen nivå av fastande på lördagen, alltså total fasta eller att dricka men inte äta, alternativt att äta en måltid.

Retreatpassen

Retreatpassen består av fysiska bugningar och vackra sjungna böner till tusenarmade Avalokiteshvara, den universella medkänslans Buddha och är en kraftfull metod för att rena och stärka kropp och sinne.

Mellan medtationspassen finns tid att vila, kontemplera, läsa eller ta en promenad. Delar av retreatet kommer att vara tyst.

Obs!

För att delta i Nyungnaypassen på dagen måste man vara med på löftesgivningen på morgonen kl 07.00.

Det går bra att delta antingen retreatets ena dag eller båda dagarna.

Alla är välkomna till den speciella pujan “Gåva till den andliga vägledaren” kl 17:30 på lördag den 14 april även om du inte har deltagit i retreatet. Ta gärna med något vegetariskt (frukt, kakor etc.) eller någon alkoholfri dryck som gåvor till altaret på pujan.

English

Nyungnay

Every year to celebrate Buddha’s Enlightenment Day, Buddhists around the world engage in Nyungnay, a special purification practice. This two day retreat, which is done in conjunction with Thousand-Armed Avalokiteshvara, is very powerful for purifying negative karma of body, speech, and mind, and for pacifying strong delusions such as desirous attachment and hatred.

The essence of the Buddhist path is compassion. In this practice, which involves taking Mahayana precepts conjoined with the practice of prostrations, we purify our mind fully by meditating extensively on compassion.

Eight Mahayana Precepts

Each day begins with taking the Eight Mahayana Precepts. When we take Precepts we promise to abstain for 24 hours from negative actions of body, speech and mind and to eat just one meal. During Nyungay it is traditional to have one meal on the first day (Saturday) and no food or drink at all on the second day (Sunday) to increase the purificaton. However it is possible to choose your own level of fasting on Saturday, eg complete fast, or to drink but not eat, or to eat one meal.

Retreat sessions

The retreat sessions consist of physical prostrations and beautiful sung requests to Thousand-armed Avalokiteshvara, the Buddha of universal compassion and is a powerful method to purify and empower our body and mind. Between meditation sessions there is time to rest, contemplate, read or walk outside. Some of the retreat will be in silence.

Please note:

  • In order to attend any of the Nyungnay sessions during the day you will need to attend Precepts in the morning at 7.00.
  • You may engage in one or two days of the retreat.

Everyone is welcome to the special Offering to the Spiritual Guide Puja on Saturday 14th April, even if you have not engaged in the retreat. You are welcome to bring something vegetarian (fruit, biscuits etc) or a non-alcoholic drink to offer at the puja.

Anmälan krävs inte. Bara kom!

Schema

Lördag 14 april

07:00-07:40 Eight Mahayana Precepts

08:00-09:15 Pass 1 Nyungnay

10:00-11:15 Pass 2 Nyungnay

12:00 Precepts lunch

15:00-16:15 Pass 3 Nyungnay

17:30-19:30 Gåva till den andliga vägledaren puja (sjungen meditation)

Söndag 15 april

07:00-07:40 Eight Mahayana Precepts

08:00-09:15 Session 4 Nyungnay

10:00-11:15 Session 5 Nyungnay

15:00-16:15 Session 6 Nyungnay

Pris:

Gratis

Anmälan krävs inte. Bara kom!