Lördag 23 nov 10:30-16:30

Glädje, kärlek och medkänsla

Glädje, kärlek & medkänsla

Ta time out från vardagen en dag för att stanna upp, släppa taget och lyssna inåt för att ladda upp med mer goda kvalitéer som glädje, kärlek och medkänsla.

Hur ofta tänker vi inte på allt som är fel, negativt, inte fungerar eller som inte blir som vi vill? Det är ibland nästan som om vi mediterar på våra problem och det negativa. Hur känns vårt sinne och hur mår vi då? Hur skulle det bli om vi istället gjorde tvärt om? Denna dag ger vi glädje, kärlek och medkänsla mer fokus. Hur skulle vi känna oss då och hur skulle vi vara mot våra medmänniskor?

Att utveckla medkänsla kan ibland upplevas som jobbigt – att inse andras svårigheter och problem. Hur kan man utveckla sin medkänsla utan att känna sig tyngd, otillräcklig och nedstämd?

Under dagen kommer vi göra olika enkla men djupverkande meditationer för att hjälpa oss tillbaka till mer lugn och glädje, som är en viktig grund för ett mer harmoniskt och kärleksfullt liv. Vi kommer även meditera på hur vi utvecklar kärleksfull vänlighet till allt fler och medkänsla. Med kärlek och medkänsla i vårt sinne skyddar vi oss från negativa sinnestillstånd.

Med ett gott hjärta kan vi lättare leva mer utifrån vårt bästa jag och med övning kan vi behålla en varm och lugn känsla mer och mer även i vardagen. Vi gör då skillnad bland våra medmänniskor och det skapar meningsfullhet.

En del av dagen är under tystnad för att ytterligare förstärka effekten i meditationerna.

Dagen är öppen för alla, oavsett erfarenhet.

Prova vilken kraft en dags retreat har!

Välkommen!

om läraren:

Lisa har gillat att meditera i många år. Hon har deltagit i flera retreater årligen, bl.a. på Gullnäsgårdens kursgård i Strömstad sedan 2011 som hon också hjälpt att samordna.  Hon har även genomfört ett en-månads tyst meditationsretreat och hon har en stark önskan att dela med sig de praktiska fördelarna med meditation med andra.  Lisa har mycket erfarenhet med att integrera meditation och lugna, positiva förhållningssätt i sin vardag som sjukgymnast, kursgårdsansvarig och med sin familj med fyra barn.

pris:

395 kr (vuxen) | 316 kr (student/pensionär) | eller ingår i centerkortet

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.