Fredag 3 – söndag 5 april 10:30-16:30

Stadsretreat: Vägens steg till upplysning

Denna stadsretreat är en möjlighet att bekanta sig med buddhistisk meditation och i synnerhet meditationerna på Vägens steg till upplysning. Dessa meditationer, även kallad Lamrim, har kraften att förbättra våra goda egenskaper såsom kärlek, medkänsla och visdom samt öka vår inre ro och lycka.   

I denna retreat har du möjligheten att uppleva fördelarna med lamrimmeditation och lära dig hur man kan integrera dem i sitt dagliga liv. 

Du kan delta på hur många pass du önskar

Schema

Kommer snart.

om läraren:

Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk  2010.  Han kommer ursprungligen från England men han har under en lång tid arbetat för att stötta centren i Norden och sedan januari 2015 har han varit huvudlärare på Kadampa Meditationscenter Stockholm

Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av buddhismen i sina kloka och inspirerande undervisningar.

pris:

Gratis (ingen föranmälan nödvändig)