I början på december 2018 fick Kadampa Meditationscenter Stockholm ett besked som skulle komma att ändra allt. En fantastisk lokal på Upplandsgatan mitt i centrala Stockholm där det finns perfekt möjlighet att bjuda in till det som vi är övertygade om kan ge Stockholm och dess invånare det de mest av allt behöver: inre ro.

Denna otroliga gåva till oss, kom i sin tur från gåvor från alla de andra Kadampacenter som finns runtom i världen. Att vi idag har lokalen är effekten av alla andras vänlighet. Utan de människor som verkar vid, och bidrar till dessa center hade vi inte haft den. Vi är sannerligen del av det som Nya Kadampa Traditionens grundare Geshe Kelsang Gyatso kallar ”ett nät av vänlighet” (”web of kindness”).

Lokalen kommer att byggas om, från en idag befintlig restaurang till en vacker meditationssal, en liten cafedel med butik, en välkomnande fasad och ytterport osv.

Men… vårt center ska drivas av oss för invånarna i Stockholm och renoveringen med tillhörande inredning kommer att kosta ytterligare pengar. Det är därför viktigt att även vi bidrar med något.

Vi vill därför ge alla en möjlighet att ge ett ekonomiskt bidrag till den nya lokalen. Man kan också bidra med sin tid.

Planritning