22-23 April 2017

Green Tara Empowerment

Event in English.

Alla är välkomna till detta särskilda tillfälle där vi kommer att få motta välsignelser genom ett Grön Tara empowerment.

Tara är en kvinnlig Buddha och förkroppsligar en orädd, upplyst visdom. Tara betyder befriare därför att hon befriar alla levande varelser från rädsla och lidande.

Ett empowerment är en lycksalig vägledd meditation genom vilken vi upprättar en djup koppling med Taras upplysta sinne.

Genom att erhålla hennes kraftfulla välsignelser kan vi snabbt förverkliga vår egen potential för orädd visdom och medlidsamma handlingar.

Vi har så många rädslor: ensamhet, fattigdom, sjukdom, avvisanden, misslyckanden, döden, psykisk sjukdom, framtiden för våra barn och hela världen. Ibland sitter dessa rädslor djupt och ibland på ytan och ger upphov till ångest, känsla av otrygghet och sårbarhet. Vart vänder vi oss för att få skydd från rädsla och oro, speciellt i dessa dagar. Vad eller vem kan vi lita på?

Enligt Buddha kan vi omvandla vår rädsla och uppnå en känsla av oräddhet. Detta kan bara åstadkommas genom att undersöka våra rädslor och upptäcka källan till våra okontrollerade sinnen.

Under detta veckoslut kommer Kelsang Jangdom att vägleda oss genom processen, där vi lär oss att omvandla våra rädslor och vår oro till en energifylld kraft, som tar oss till ett tillstånd av oräddhet.

I denna utövning, känd under namnet “att ta tillflykt”, tillåter vi oss varken att ta till oss eller att förneka rädslorna och farorna i våra liv. Istället erkänner och omvandlar vi dem genom att avslöja deras faktiska källa.

Att ta tillflykt är det som gör det möjligt för oss att få vårt andliga liv att lyfta och det är grunden i den buddhistiska utvövningen.

Njut av sällskapet av likasinnade och gör ditt andliga liv kraftfullt genom detta specilla evenemang.

om läraren:

Jangdom är en buddhistisk munk och huvudlärare på Tara Kadampa Buddhistcenter i Stockholm.  Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av buddhismen i sina kloka och inspirerande undervisningar.

Timetable

Saturday 22 April:

– teachings, meditations & empowerment.

 • 10:30-11:30  Teaching & meditation
 • 11:30-12:00 Break
 • 12:00-13:00  Teaching & meditation
 • 13:00 – 14:30 Lunch
 • 14:30-16:30  Empowerment
Sunday 23 April:

– guided meditations and commentary to Tara prayers.

 • 10:30-11:30 Retreat session 1
 • 11:30-12:00  Break
 • 12:00-13:00 Retreat session 2
 • 13:00-14:00 Lunch
 • 14:00-15:00  Retreat session 3
 • 15:00-15:30  Break
 • 15:30-16:30  Retreat session 4
Price:

450 kr per day or 800 kr for the whole weekend.