Tisdagar 18:00-19:00

På våra tisdagskurser som hålls av Ann, Ylva och Johanna, kommer du att få en introduktion till meditation, så att du kan utveckla ett lugn inombords. Du kommer också att lära dig grunderna i enkel buddhistisk filosofi så att du lättare kan behålla den här upplevelsen av inre ro i vardagen.

Genom att träna i bland annat andningsmeditation och meditationer på kärleksfull vänlighet kommer du att upptäcka ditt sinnes potential för frid och äkta lycka.  Du kommer också att utveckla ett förtroende för att fortsätta att meditera hemma på egen hand.  Dessutom kommer du att lära dig hur du kan förvandla livets många svårigheter till värdefulla och befriande andliga insikter.

Varje kurskväll består av två vägledda meditationer och en inspirerande och praktisk föreläsning.

Alla är välkomna!

Meditation och medkänsla

5-veckors kurs från 17:e oktober

En av de mest grundläggande värderingarna inom buddhistisk filosofi är den om medkänsla med andra varelser. De flesta av oss anser nog att vi är medkännande och tänker på andra men hur lever vi våra liv egentligen och vad är det som avgör de val vi gör?

På denna kurs får du lära dig hur du stärker din medkänsla och hur ett kärleksfullt förhållningssätt till andra inte bara kan hjälpa dem utan även kan få dig att bli lyckligare och mer harmonisk. Genom enkla meditationer som du kan använda i vardagen kan du träna i att få distans till dig själv och börja värdesätta andra mer, vilket kommer att gynna både dig själv och din omgivning.

Kursledare: Ylva

Ylva har studerat och praktiserat Kadampabuddhism på Tara center i många år. Hon har funnit mycket inspiration genom att leva ut det buddhistiska levnadssättet i sitt mycket aktiva arbets- och familjeliv. Genom detta upplevs hennes engagerande och personliga föreläsningar som både praktiska och inspirerande.

Pris: 625 kr

Meditation och acceptans

4-veckors kurs från 21:a november

Alla oroar vi oss för olika saker och många känner oro varje dag. Känslor av oro inför stora eller små saker tar mycket av vår tid i anspråk, men behöver det verkligen vara så? Inom den buddhistiska filosofin får vi lära oss att vi självfallet kan göra det som behövs för att det vi oroar oss för inte ska inträffa. Men om det vi oroar oss för inte kan undvikas – varför ska vi egentligen oroa oss? Vi kan lära oss att hantera vår oro genom att träna vårt sinne genom meditation, i synnerhet i meditationer på acceptans.

En accepterande inställning gentemot vår omgivning och oss själva ger oss ett skydd mot livets alla motgångar. Ett sinne som fullständigt accepterar vad som än inträffar i våra liv är oerhört kraftfullt och rofyllt. Vi kommer att under denna kurs lära oss meditationer som utvecklar acceptans och därmed vår förmåga att hantera oro och oönskade omständigheter.

Kursledare: Johanna

Johanna har studerat och praktiserat Kadampabuddhismen på Tara center i många år. Meditationsträningen har gett henne mycket inspiration och praktisk nytta i sitt fullspäckade liv som småbarnsmamma. Hon studerar på centrets fördjupningsprogram och hjälper till på centret som lärare.

Pris: 500 kr