Meditation och modern buddhism i Uppsala

Vi erbjuder meditationskurser i Uppsala på måndagar, tisdagar och en lördag i månaden. På dessa kurser har du möjlighet att lära dig om meditation och positivt tänkande och om hur det kan hjälpa dig i ditt dagliga liv. Du kommer att få med dig praktiska meditationer för att finna ro och positiv kraft i din vardag.

Varje kurskväll består av två avslappnande guidade meditationer och en föreläsning.  Dessa kurser passar både för nybörjare och personer med erfarenhet av meditation.

Telefon: 

Gunilla (kontaktperson i Uppsala) – 073 342 33 28

Måndagskurs

Måndagskurs

Måndagar 19:00-20:30

På våra måndagskurser som hålls av Kajsa Norbäck kommer du att få en introduktion till meditation, så att du kan utveckla ett lugn inombords. Du kommer också att lära dig grunderna i enkel buddhistisk filosofi så att du lättare kan behålla den här upplevelsen av inre ro i vardagen.

Genom att träna i bland annat andningsmeditation och meditationer på kärleksfull vänlighet kommer du att upptäcka ditt sinnes potential för frid och äkta lycka.  Du kommer också att utveckla ett förtroende för att fortsätta att meditera hemma på egen hand.  Dessutom kommer du att lära dig hur du kan förvandla livets många svårigheter till värdefulla och befriande andliga insikter.

Varje kurskväll består av två vägledda meditationer och en inspirerande och praktisk föreläsning.

Alla är välkomna!

Kurser vår 2018

Lär dig meditera – 5-veckors kurs från 15 januari | 650kr (520kr)

Förbättra dina relationerOBS, nu 4 veckor! 4 veckors kurs från 26 februari 520kr (416kr)

Lugn – 2-veckors kurs från 9 april | 260kr (208kr)

Frihet – 3 veckors kurs från 23 april | 390kr (312kr)

Klarhet – 2 veckors kurs från 14 maj | 260kr (208kr)

5-veckor från 15 jan

Lär dig meditera

5 veckor från 15 jan | måndagar 19:00-20:30

På denna kurs kommer du att lära dig grunderna i meditation och enkel buddhistisk filosofi. Du kommer att få lära dig enkla och praktiska meditationer som du sedan kan fortsätta öva på hemma för att finna en djupare ro och glädje i livet – med ett varmt och öppet hjärta.

Varmt välkomna!

4-veckor från 26 feb

Förbättra dina relationer

4 veckor från 26 februari | måndagar 19:00-20:30

Vi har många olika relationer: både på jobbet, hemma, och i vårt sociala liv – och vi vill alla ha goda relationer. Under kursens gång kommer du att lära dig hur du ska utveckla ett gott hjärta för andra människor och inte bara för dina närmaste, utan även känna kopplingar till fler och fler människor i ditt liv.  

Du kommer att få lära dig hur du kan tycka om andra, även de som du vanligtvis uppfattar som jobbiga och besvärliga. Många tycker att vårt samhälle präglas av likgiltighet, och detta är något som vi aktivt vill jobba emot på våra kurser genom att utveckla positiva attityder och förhållningssätt gentemot andra. 

Syftet med meditation är att göra sinnet lugnt och rofyllt, och när vårt sinne är rofyllt, och vi känner oss nära andra, så kan mycket annat falla på plats i vårt liv.  Många av våra vanliga problem försvinner och vi känner oss nöjda och tillfreds.  

Varmt välkomna!

2-veckor från 9 april

Lugn

2 veckor från 9 april | måndagar 19:00-20:30

Stress finns överallt.  På denna kurs emellertid kommer du att lära dig olika andningsmeditationer för att utveckla ett lugn inombords. Ett lugnt sinne är ett positivt, kreativt och omtänksamt sinne.  Du kommer dessutom att lära dig olika förhållningssätt för att förhindra att stress uppstår lika mycket i framtiden.

Genom att njuta av enkla meditationer kommer du så småningom att upptäcka den potential ditt sinne har för frid och lycka och hur detta kan berika ditt liv och inte minst andras.

3-veckor från 23 april

Frihet

3 veckor från 23 april | måndagar 19:00-20:30

Frihet uppskattas av oss alla. Vi gillar verkligen den frihet vi har, men hur mycket inre frihet har vi?  Har vi friheten av behålla ett lugnt och positivt sinne när vi stöter på problem?  På denna kurs kommer du bland annat att lära dig hur du kan överkomma svårigheter med ett glädjefyllt sinne och förvandla livets utmaningar till värdefulla och befriande andliga insikter.

2-veckor från 14 maj

Klarhet

2 veckor från 14 maj | måndagar 19:00-20:30

Varva ner och utforska ditt klara sinne.

Vårt sinnes natur är klarhet. Men ofta känner vi oss fångade i olika distraktioner som tar vår energi. På denna kurs lär vi oss enkla meditationer för att stilla vårt sinne och fokuserar istället på sinnets klara natur. Det leder till en känsla av frid och förnöjsamhet som berättar att vårt sinne egentligen har en obegränsad potential.

Läraren

Kajsa Norbäck

Kajsa är född och uppväxt i Uppsala.  Hon kom i kontakt med Kadampabuddhism på Tara Center i Stockholm 2012 och var med och etablerade filialen i Uppsala 2016. Kajsa utbildar sig i beteendevetenskap och psykologi på Uppsala universitet. Hon har en naturlig förmåga att kommunicera de kraftfulla och praktiska fördelarna med meditation och Buddhas läror på ett varmt och tydligt sätt.

Adress

Adress:

Pellettieris kbt-mottagning AB, Rundelsgränd 2A, Uppsala.

Helgkurser

stress | feb

Bli av med stress och oro

lördag 24:e februari 10:30-16:30

Lär dig praktiska meditationstekniker för att kunna slappna av i både kropp och sinne.

I dag lever vi under sådan press och intensitet att även de starkaste av oss känner av trycket. Fler och fler känner sig trötta, stressade och irriterade, vilket påverkar både vår egen livskvalitet och hur vi relaterar till andra människor.

Men det finns fungerande verktyg – enkla utprövade metoder för att arbeta med sinnet vilka kan skydda dig från vad än livet ger.

Den här kursen lär ut dessa praktiska metoder för att slippa stress, oro och negativitet som tynger oss. Det vi i stället utvecklar är en inre ro och ett lugn som ger oss så mycket fördelar.

Istället för att bli distraherade och nedtyngda blir vi kreativa, fokuserade och effektiva. Istället för att bli irriterade och trötta blir vi energifyllda, lyckliga och tålmodiga. Våra relationer blir bättre och vi upptäcker att det är möjligt att bli rofyllda och fria från stress mitt i våra dagliga upptagna liv.

Kursledare: Kajsa Norbäck


koncentration | mars

Utveckla din koncentration

lördag 10:e mars 10:30-16:30

Alla vill vi utveckla vårt vår koncentration. Men ofta känner vi oss fångade i oändliga distraktioner. På denna kurs kommer vi att lära oss hur vi kan fördjupa vår koncentration genom enkla meditationsövningar, och hur vi kan behålla vårt fokus i vardagen. På detta sätt kan vi vara mindre stressade och mer effektiva i allt vi gör. Vi kommer också att betona meditationer på vårt sinnes klara natur för att stilla vårt sinne. Detta kommer i sin tur att visa oss vilken stor potential ett stilla sinne har koncentration, frid och återhämtning.

Den här kursen fungerar som en perfekt förberedelse till vårt påskretreat som handlar om just koncentration.

Kursledare: Kelsang Jangdom


klarhet | april

Sinnets klarhet

lördag 7:e april 10:30-16:30

Varva ner och utforska ditt klara sinne.

Vårt sinnes natur är klarhet. Men ofta känner vi oss fångade i olika distraktioner som tar vår energi. På denna kurs lär vi oss enkla meditationer för att stilla vårt sinne och fokuserar istället på sinnets klara natur. Det leder till en känsla av frid och förnöjsamhet som berättar att vårt sinne egentligen har en obegränsad potential.

Kursledare: Kelsang Jangdom


Tantra | maj

Introduktion till buddhistisk tantra

lördag 5:e maj 10:30-16:30

Alla har vi förmodligen hört talas om Tantra, men vad är det?

Hur tillämpar man Tantra? Hur hjälper det mot vardagens alla problem?

Tantra är den snabba vägen till upplysning. Om vi önskar komma till slutet av vår andliga väg och uppnå upplysning i vårt nuvarande korta liv, är det viktigt att vi engagerar oss djupt i utövandet av Tantra.

Det är enbart genom Buddhas taktiska läror som vi kan göra oss av med de djupaste vanföreställningarna i vårt sinne och faktiskt resa oss som en upplyst varelse, som har kraften att hjälpa alla levande varelser.

I den här inledande kursen kommer vi att avmystifiera utövningen av Tantra och förklara hur vi kan börja vår resa på den snabba vägen till upplysning.

Vi kommer att lära oss hur vi utövar Tantra och hur det kan hjälpa oss att bryta oss ur det fängelse som våra vanliga smärtsamma förnimmelser och tankar håller oss fångna i.

Den här kursen är lämplig för nybörjare likaväl som för de som har en hel del erfarenhet.

Kursledare: Kelsang Jangdom


kärlek | juni

Den buddhistiska vägen av kärleksfull vänlighet

lördag 16:e juni 10:30-16:30

På denna kurs kommer vi att utforska lärorna om kärleksfull vänlighet som utgör kärnan i kadampabuddhismen. Vi tränar oss i en serie meditationer som lär oss tänka på ett sätt som väcker vårt goda hjärta.

Alla behöver vi bli bättre på att värdesätta andra. Det kärleksfulla sinnet skapar lycka både för oss själva och för alla vi kommer i kontakt med.  På det sättet kommer vi att uppleva att vårt liv blir mer och mer meningsfullt.

Att lära oss att värdesätta andra är den bästa metoden för vår egen sinnesro och för världsfreden.  Kom och upptäck hur du kan bidra till världsfred genom att utveckla den potential du har för frid och kärlek i ditt eget sinne.

Kursledare: Kajsa Norbäck


läraren

Kelsang Jangdom

Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk 2010. Han kommer ursprungligen från England men han har under en lång tid arbetat för att stötta centren i norden och bott 9 år i Oslo. Sedan januari 2015 har han varit huvudlärare på Tara center i Stockholm.

Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av Buddhism i sina kloka och inspirerande undervisningar.


Kajsa Norbäck

Kajsa är född och uppväxt i Uppsala.  Hon kom i kontakt med Kadampabuddhism på Tara Center i Stockholm 2012 och var med och etablerade filialen i Uppsala 2016. Kajsa utbildar sig i beteendevetenskap och psykologi på Uppsala universitet. Hon har en naturlig förmåga att kommunicera de kraftfulla och praktiska fördelarna med meditation och Buddhas läror på ett varmt och tydligt sätt.

adress

Adress:

Pellettieris kbt-mottagning AB, Rundelsgränd 2A, Uppsala.

gratis föreläsning fredag 6 april

gratis föreläsning

Meditation och inre ro

fredag 6 april 18:00-19:30

OBS! På grund av stort intresse byter vi till en större lokal, Slottsbiografen på Nedre Slottsgatan 6 i Uppsala.

Det är så mycket vi skall hinna med i våra aktiva liv. Inte så konstigt att så många av oss upplever stress, trötthet och oro. Genom meditation kan vi utveckla ett starkt och rofyllt sinne, som hjälper oss att hantera våra dagliga utmaningar på ett positivt sätt.

På denna introduktionskväll kommer vi att lära oss enkla meditationsövningar som vi kan använda i vår vardag och vi kommer att gå igenom några av de praktiska fördelarna med meditation såsom ökad energi, närvaro och mentalt och fysiskt välmående. Välkommen!

Den här kvällen fungerar som en perfekt förberedelse till våra veckokurser som börjar måndag 9 april.

Kursledare: Kajsa Norbäck

läraren

Kajsa Norbäck

Kajsa är född och uppväxt i Uppsala.  Hon kom i kontakt med Kadampabuddhism på Tara Center i Stockholm 2012 och var med och etablerade filialen i Uppsala 2016. Kajsa utbildar sig i beteendevetenskap och psykologi på Uppsala universitet. Hon har en naturlig förmåga att kommunicera de kraftfulla och praktiska fördelarna med meditation och Buddhas läror på ett varmt och tydligt sätt.

adress

Adress:

Pellettieris kbt-mottagning AB, Rundelsgränd 2A, Uppsala.

Föranmälan nödvändig

2. Dela gärna evenemanget på Facebook.

Fördjupningsprogram i Uppsala 2018

Tisdagar 2018

Tisdagar 18:30-21:00

För första gången erbjuder vi möjligheten att gå fördjupningsprogrammet (FP) i Uppsala. Geshe Kelsang Gyatso har utformat FP för att underlätta en systematisk studie och fördjupning av sex viktiga texter. Vi kommer att studera hans bok, Den nya Åtta steg till lycka som publicerades på svenska 2017.

Gratis prova på tisdag 3 april 2018 kl 18:30-21:00

Den nya Åtta Steg till Lycka

Vad handlar boken om?

Boken är en sammanfattning av den buddhistiska vägen av kärleksfull vänlighet. Den visar hur man utvecklar och behåller ett genuint vänligt hjärta gentemot andra. Boken presenterar också praktiska sätta att använda Buddhas tidlösa visdom för att förvandla livets utmaningar och svårigheter till värdefulla och befriande andliga insikter.  Genom dessa metoder kan vi finna en djup inre ro, överkomma problem och svårigheter med ett glädjefyllt sinne och förverkliga vårt mänskliga livs fulla potential.

Pris och anmälan 2018

Pris och anmälan FP-kortet Uppsala:

FP-kortet Uppsala ger dig tillgång till alla våra kurser i Uppsala, dvs:

  • Meditationskurser på måndagar 19:00-20:30 med Kajsa
  • Fördjupningsprogram på tisdagar 18:30-21:00 med Jangdom
  • Alla våra helgkurser i Uppsala 10:30-16:30 (ca. en gång i månaden).

Detta innebär att du kommer att få många möjligheter att fördjupa din meditationsutövning och finna effektiva lösningar till problem vi alla stöter på i vardagen.

Genom att anmäla dig här nedanför, dras valda belopp automatiskt från ditt konto en gång i månaden året runt. Detta innebär att du inte behöver betala varje gång du går en kurs.  Genom att betala ett fast belopp varje månad (inklusive juli och augusti när vi har färre kurser) bidrar du till centrets ekonomiska stabilitet året runt.  På detta sätt hjälper du vår ideell verksamhet att hjälpa andra.

Obs! Bindningstiden för FP-kortet är 3 månader, och om man vill avbryta sitt abonnemang kan man inte påbörja ett nytt förrän till nästa årsskifte.

Boka din plats


Pris och anmälan FP-kort Uppsala & Stockholm:

Som ovan, plus att de flesta kurser på centret i Stockholm också ingår (dvs kvällskurser, helgkurser, empowerment på centret, Simply Meditate).

Aktiviteter som inte ingår i FP-kort Uppsala eller FP-kort Uppsala & Stockholm:

  • Retreats utanför centret (t.ex. på Norrtälje)
  • Kurser med gästlärare från utanför Stockholm & Uppsala
  • FP i Stockholm (man kan delta i bara ett FP)

Adress

Adress:

Pellettieris kbt-mottagning AB, Rundelsgränd 2A, Uppsala.

Läraren

kelsang jangdom

Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk 2010. Han kommer ursprungligen från England men han har under en lång tid arbetat för att stötta centren i norden och bott i Oslo i 9 år. Sedan januari 2015 har han varit huvudlärare på Tara center i Stockholm.

Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av Buddhism i sina kloka och inspirerande undervisningar.