Meditation och modern buddhism i Uppsala

Vi erbjuder meditationskurser i Uppsala på måndagar, tisdagar och en lördag eller söndag i månaden. På dessa kurser har du möjlighet att lära dig om meditation och positivt tänkande och om hur det kan hjälpa dig i ditt dagliga liv. Du kommer att få med dig praktiska meditationer för att finna ro och energi i din vardag.

Varje kurskväll består av två avslappnande guidade meditationer och en föreläsning.  Dessa kurser passar både för nybörjare och personer med erfarenhet av meditation.

Telefon: Gunilla (kontaktperson) 073 342 33 28

Mejl: info@meditationiuppsala.se

Facebook: facebook.com/meditationiuppsala/

Måndagskurs

Måndagskurs

Hur du kan omvandla ditt liv

Måndagar 19:00-20:30

På vår måndagskurs kommer du att få en introduktion till meditation, så att du kan utveckla ett lugn inombords. Du kommer också att lära dig grunderna i enkel buddhistisk filosofi så att du lättare kan behålla den här upplevelsen av inre ro i vardagen.


Hösten 2018 har Tara Kadampa Buddhistcenter den stora glädjen att erbjuda en kurs med vägledda meditationer och inspirerande föreläsningar om den livsavgörande boken Hur du kan omvandla ditt liv. Bokens författare är den internationellt erkända buddhistiska läraren, Geshe Kelsang Gyatso. Geshe Kelsang presenterar Buddhas urgamla budskap på ett oerhört tydligt sätt som väcker genklang hos den moderna människan och som lätt kan tillämpas i vardagen.

Boken ger dig:

  • en chans till ett mer meningsfullt liv
  • en fungerande metod som får din upplevelse av problem att minska för att till slut upphöra helt
  • en möjlighet att bli lycklig genom att utveckla och bevara ett rofyllt sinne

”När saker och ting går fel i livet och vi stöter på svårigheterbrukar vi betrakta situationen i sig som problemet, men egentligen kommer alla problem, som vi upplever, från vårt sinne. Om vi skulle möta svåra situationer med ett positivt eller rofyllt sinne, skulle de inte bli problem för oss. Faktiskt skulle vi till och med börja se dem som utmaningar eller möjligheter till att växa och utvecklas. Problem uppstår bara om vi möter svårigheter med ett negativt sinnestillstånd. Därför måste vi, om vi vill vara lyckliga hela tiden och fria från problem, utveckla och bevara ett rofyllt sinne.”

– Vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche

Varje kurskväll består av två vägledda meditationer och en inspirerande och praktisk föreläsning.

Alla är välkomna!

Måndagkurs hösten 2018

Delkurs 1 – 6 veckor från 27 augusti med Kajsa Norbäck | 780kr (624kr)

Uppehåll: måndag 8 oktober 

Delkurs 2 – 5 veckor från 15 oktober med Gunilla Wieslander | 650kr (520kr)

Delkurs 3 – 4 veckor från 19 november med Kelsang Jangdom | 520kr (416kr)

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

Kursschema
Kursschema:
Datum Kurstitel Kapitel från boken
27 augusti Upptäck din inre ro Inre ro
Delkurs 1 med Kajsa Norbäck
3 september Förbättra ditt liv – utforska dina tidigare och framtida liv Hur vi kan utveckla och bevara ett rofyllt sinne & Återfödelse
10 september Att leva varje dag som om den vore den sista Döden
17 september Lagen om karma – läk ditt förflutna och skapa den framtid du önskar Karma
24 september Samsara, nirvana och vägen till sann frihet och lycka Samsara
1 oktober Det buddhistiska levnadssättet En gemensam andlig utövning för alla
8 oktober Höstfestival i Portugal
15 oktober Meningsfulla förhållningssätt Meningsfulla objekt
Delkurs 2 med Gunilla Wieslander
22 oktober Att uppskatta andras vänlighet och se alla som lika viktiga Att lära sig att värdesätta andra
29 oktober Att fördjupa vårt goda hjärta Hur vi stärker den värdesättande kärleken
5 november Att hitta friden i osjälvisk kärlek Att utbyta sig själv med andra
12 november Medkänsla och styrka – en fridfull och positiv hållning i en komplicerad värld Stor medkänsla
19 november Glädjen och fördelarna med äkta kärlek Önskande kärlek
Delkurs 3 med Kelsang Jangdom
26 november Att ta lidande och ge lycka Att ta och att ge
3 december Att leva utifrån ett enastående gott hjärta Det främsta goda hjärtat
10 december Verklighetens sanna natur – Friheten att skapa det liv vi vill ha Ultimat bodhichitta
Anmäl dig här

Kurser höst 2018

Delkurs 1 – 6 veckor från 27 augusti med Kajsa Norbäck | 780kr (624kr)

Uppehåll: måndag 8 oktober 

Delkurs 2 – 5 veckor från 15 oktober med Gunilla Wieslander | 650kr (520kr)

Delkurs 3 – 4 veckor från 19 november med Kelsang Jangdom | 520kr (416kr)

Eller kom drop-in och prova på – 130kr (100kr)

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

Lärarna

Kajsa Norbäck

Kajsa är född och uppvuxen i Uppsala.  Hon kom i kontakt med Kadampabuddhism på Tara Center i Stockholm 2012 och var med och etablerade filialen i Uppsala 2016. Kajsa är beteendevetare och har nyligen avslutat en masterexamen i psykologi vid Uppsala Universitet. Hon har en naturlig förmåga att kommunicera de kraftfulla och praktiska fördelarna med meditation och Buddhas läror på ett varmt och tydligt sätt.


Gunilla Wieslander

Gunilla har bott i Uppsala sedan hon utbildade sig till läkare för över 40 år sedan.  Hon kom i kontakt med Kadampabuddhism 2014 och var med och etablerade filialen i Uppsala 2016. Gunilla förkroppsligar den buddhistiska vägen av kärleksfull vänlighet och hon har en stor entusiasm för att andra ska få uppleva ett klart sinne och ett rofyllt hjärta genom att omsätta buddhistisk meditation i praktiken.


Kelsang Jangdom

Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk 2010. Han kommer ursprungligen från England men han har under en lång tid arbetat för att stötta centren i norden och bott i Oslo i 9 år. Sedan januari 2015 har han varit huvudlärare på Tara center i Stockholm.

Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av Buddhism i sina kloka och inspirerande undervisningar.

Adress

Adress:

Pellettieris kbt-mottagning AB, Rundelsgränd 2A, Uppsala.

Gratis e-bok

Boken finns även som en gratis e-bok.

Info om Dataskyddsförordningen

Information enligt artikel 13 Dataskyddsförordningen – information om personuppgifter

I och med ditt avtal om medlemskap och kurs hos Tara KadampaBuddhistcenter, org nr 802436-0060, samt för fullgörande av rättsliga förpliktelser kommer Tara Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sådant avtal och sådana förpliktelser attbehöva behandla vissa personuppgifter avseende dig. I samband med detta informeras du som följer.

Personuppgiftsansvarig är Tara Kadampa Buddhistcenter, org nr 802436-0060, med kontaktuppgifter:
Bastugatan 41, 1 tr ned
118 25 Stockholm
Tel: 08-437 569 92
E-post: info@mediteraistockholm.se
Org.nr 802436-0060

Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen är som följer. Personuppgifterna kommer att behandlas som ett led i fullgörandet av Tara Kadampa Buddhistcenters skyldigheter ochrättigheter enligt avtalet. Utan sådana personuppgifter, texpersonnamn, kommer inte avtalet om medlemskap och kurs attpraktiskt fungera på det sätt som det avses fungera (att reglera deltagandet på kurs som anordnas av Tara KadampaBuddhistcenter samt betalning av medlemskap och kursavgift för sådan kurs). Den rättsliga grunden är därmed, i enlighet med Dataskyddsförordningen, ”Avtals fullgörande”. Vidare behöver Tara Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sin rättsliga förpliktelser, gällande mervärdesskatt etc i förhållande till Skatteverket mm jämte svensk skattelagstiftning, ha tillgång tillTara Kadampa Buddhistcenter uppgifter avseende verksamhetens medlemmar. I detta avseende behandlas namn och personnummer.

Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna är de verksamma hos Tara Kadampa Buddhistcenter som administrerar kurserna hos Tara Kadampa Buddhistcenter samt hanterar kontakt med Skatteverket.

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras är den tid under vilken kurs genomförs samt så länge medlemskap löper och uppgifter behövs för redovisning i förhållande till Skatteverket och andra aktörer utifrån skyldigheter enligt svensk lagstiftning.

I övrigt informeras du om att det föreligger en rätt att av Tara Kadampa Buddhistcenter begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till en Datainspektionen, se kontaktuppgifter: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Helgkurser

Hjärtjuvel | dec

Hjärtjuvel

– en daglig meditationsträning

lördag 15 dec 10:30-16:30

I Kadampa-buddhismen är Hjärtjuvel-utövning kärnan i vårt andliga liv. Den hjälper oss att öka vår visdom, medkänsla och andliga kraft och att göra snabba framsteg på vägen till upplysning. Därför är denna utövning oumbärlig för de som vill göra sitt liv meningsfullt genom att utöva Kadampa-buddhismen.

Vi kommer att lära oss hur vi genom att lita uppriktigt på visdomsbuddhan Je Tsongkhapa kan ta emot välsignelser, samla förtjänster och rena negativitet. Dessutom kommer vi att lära oss hur vi kan lita på dharmaskyddaren Dorje Shugden för att övervinna hinder och skapa gynnsamma omständigheter. På så sätt kan vi odla och stärka våra andliga insikter.

Kom och bli inspirerad för att utveckla en daglig meditationsövning med Hjärtjuvelen.

Alla är välkomna!

Kursledare: Jangdom

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

Adress

Adress:

Pellettieris kbt-mottagning AB, Rundelsgränd 2A, Uppsala.

Lärarna

Kajsa Norbäck

Kajsa är född och uppvuxen i Uppsala.  Hon kom i kontakt med Kadampabuddhism på Tara Center i Stockholm 2012 och var med och etablerade filialen i Uppsala 2016. Kajsa är beteendevetare och har nyligen avslutat en masterexamen i psykologi vid Uppsala Universitet. Hon har en naturlig förmåga att kommunicera de kraftfulla och praktiska fördelarna med meditation och Buddhas läror på ett varmt och tydligt sätt.


Kelsang Jangdom

Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk 2010. Han kommer ursprungligen från England men han har under en lång tid arbetat för att stötta centren i norden och bott i Oslo i 9 år. Sedan januari 2015 har han varit huvudlärare på Tara center i Stockholm.

Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av Buddhism i sina kloka och inspirerande undervisningar.

Info om Dataskyddsförordningen

Information enligt artikel 13 Dataskyddsförordningen – information om personuppgifter

I och med ditt avtal om medlemskap och kurs hos Tara KadampaBuddhistcenter, org nr 802436-0060, samt för fullgörande av rättsliga förpliktelser kommer Tara Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sådant avtal och sådana förpliktelser attbehöva behandla vissa personuppgifter avseende dig. I samband med detta informeras du som följer.

Personuppgiftsansvarig är Tara Kadampa Buddhistcenter, org nr 802436-0060, med kontaktuppgifter:
Bastugatan 41, 1 tr ned
118 25 Stockholm
Tel: 08-437 569 92
E-post: info@mediteraistockholm.se
Org.nr 802436-0060

Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen är som följer. Personuppgifterna kommer att behandlas som ett led i fullgörandet av Tara Kadampa Buddhistcenters skyldigheter ochrättigheter enligt avtalet. Utan sådana personuppgifter, texpersonnamn, kommer inte avtalet om medlemskap och kurs attpraktiskt fungera på det sätt som det avses fungera (att reglera deltagandet på kurs som anordnas av Tara KadampaBuddhistcenter samt betalning av medlemskap och kursavgift för sådan kurs). Den rättsliga grunden är därmed, i enlighet med Dataskyddsförordningen, ”Avtals fullgörande”. Vidare behöver Tara Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sin rättsliga förpliktelser, gällande mervärdesskatt etc i förhållande till Skatteverket mm jämte svensk skattelagstiftning, ha tillgång tillTara Kadampa Buddhistcenter uppgifter avseende verksamhetens medlemmar. I detta avseende behandlas namn och personnummer.

Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna är de verksamma hos Tara Kadampa Buddhistcenter som administrerar kurserna hos Tara Kadampa Buddhistcenter samt hanterar kontakt med Skatteverket.

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras är den tid under vilken kurs genomförs samt så länge medlemskap löper och uppgifter behövs för redovisning i förhållande till Skatteverket och andra aktörer utifrån skyldigheter enligt svensk lagstiftning.

I övrigt informeras du om att det föreligger en rätt att av Tara Kadampa Buddhistcenter begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till en Datainspektionen, se kontaktuppgifter: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Fördjupningsprogram i Uppsala

Tisdagar 2019

Tisdagar 18:30-21:00

Vi är jätteglada för att kunna erbjuda fördjupningsprogrammet (FP) i Uppsala. Geshe Kelsang Gyatso har utformat FP för att underlätta en systematisk studie och fördjupning av sex viktiga texter. Vi studerar hans bok, Den nya Åtta steg till lycka som publicerades på svenska 2017.

Gratis prova på tisdag 22 januari 2019 kl 18:30-21:00

Den nya Åtta Steg till Lycka

Vad handlar boken om?

Boken är en sammanfattning av den buddhistiska vägen av kärleksfull vänlighet. Den visar hur man utvecklar och behåller ett genuint vänligt hjärta gentemot andra. Boken presenterar också praktiska sätta att använda Buddhas tidlösa visdom för att förvandla livets utmaningar och svårigheter till värdefulla och befriande andliga insikter.  Genom dessa metoder kan vi finna en djup inre ro, överkomma problem och svårigheter med ett glädjefyllt sinne och förverkliga vårt mänskliga livs fulla potential.

Pris och anmälan 2018

Pris och anmälan FP-kortet Uppsala:

FP-kortet Uppsala ger dig tillgång till alla våra kurser i Uppsala, dvs:

  • Meditationskurser på måndagar 19:00-20:30 (leds av Kajsa, Gunilla & Jangdom)
  • Fördjupningsprogram på tisdagar 18:30-21:00 med Jangdom
  • Alla våra helgkurser i Uppsala 10:30-16:30 (ca. en gång i månaden).

Detta innebär att du kommer att få många möjligheter att fördjupa din meditationsutövning och finna effektiva lösningar till problem vi alla stöter på i vardagen.

Genom att anmäla dig här nedanför, dras valda belopp automatiskt från ditt konto en gång i månaden året runt. Detta innebär att du inte behöver betala varje gång du går en kurs.  Genom att betala ett fast belopp varje månad (inklusive juli och augusti när vi har färre kurser) bidrar du till centrets ekonomiska stabilitet året runt.  På detta sätt hjälper du vår ideell verksamhet att hjälpa andra.

Obs! Bindningstiden för FP-kortet är 3 månader, och om man vill avbryta sitt abonnemang kan man inte påbörja ett nytt förrän till nästa årsskifte.

Boka din plats

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.


Pris och anmälan FP-kort Uppsala & Stockholm:

Som ovan, plus att de flesta kurser på centret i Stockholm också ingår (dvs kvällskurser, helgkurser, empowerment på centret, Simply Meditate).

Aktiviteter som inte ingår i FP-kort Uppsala eller FP-kort Uppsala & Stockholm:

  • Retreats utanför centret (t.ex. på Norrtälje)
  • Kurser med gästlärare från utanför Stockholm & Uppsala
  • FP i Stockholm (man kan delta i bara ett FP)

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.

Adress

Adress:

Pellettieris kbt-mottagning AB, Rundelsgränd 2A, Uppsala.

Läraren

kelsang jangdom

Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk 2010. Han kommer ursprungligen från England men han har under en lång tid arbetat för att stötta centren i norden och bott i Oslo i 9 år. Sedan januari 2015 har han varit huvudlärare på Tara center i Stockholm.

Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av Buddhism i sina kloka och inspirerande undervisningar.

Info om Dataskyddsförordningen

Information enligt artikel 13 Dataskyddsförordningen – information om personuppgifter

I och med ditt avtal om medlemskap och kurs hos Tara KadampaBuddhistcenter, org nr 802436-0060, samt för fullgörande av rättsliga förpliktelser kommer Tara Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sådant avtal och sådana förpliktelser attbehöva behandla vissa personuppgifter avseende dig. I samband med detta informeras du som följer.

Personuppgiftsansvarig är Tara Kadampa Buddhistcenter, org nr 802436-0060, med kontaktuppgifter:
Bastugatan 41, 1 tr ned
118 25 Stockholm
Tel: 08-437 569 92
E-post: info@mediteraistockholm.se
Org.nr 802436-0060

Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen är som följer. Personuppgifterna kommer att behandlas som ett led i fullgörandet av Tara Kadampa Buddhistcenters skyldigheter ochrättigheter enligt avtalet. Utan sådana personuppgifter, texpersonnamn, kommer inte avtalet om medlemskap och kurs attpraktiskt fungera på det sätt som det avses fungera (att reglera deltagandet på kurs som anordnas av Tara KadampaBuddhistcenter samt betalning av medlemskap och kursavgift för sådan kurs). Den rättsliga grunden är därmed, i enlighet med Dataskyddsförordningen, ”Avtals fullgörande”. Vidare behöver Tara Kadampa Buddhistcenter för att kunna fullgöra sin rättsliga förpliktelser, gällande mervärdesskatt etc i förhållande till Skatteverket mm jämte svensk skattelagstiftning, ha tillgång tillTara Kadampa Buddhistcenter uppgifter avseende verksamhetens medlemmar. I detta avseende behandlas namn och personnummer.

Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna är de verksamma hos Tara Kadampa Buddhistcenter som administrerar kurserna hos Tara Kadampa Buddhistcenter samt hanterar kontakt med Skatteverket.

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras är den tid under vilken kurs genomförs samt så länge medlemskap löper och uppgifter behövs för redovisning i förhållande till Skatteverket och andra aktörer utifrån skyldigheter enligt svensk lagstiftning.

I övrigt informeras du om att det föreligger en rätt att av Tara Kadampa Buddhistcenter begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till en Datainspektionen, se kontaktuppgifter: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/