Lördag 23 mars 10.30-16.30

Utveckla din koncentration

Alla vill vi utveckla vår koncentration och vårt fokus. Men ofta känner vi oss fångade i oändliga distraktioner. På denna kurs kommer vi att lära oss hur vi kan fördjupa vår koncentration och hur vi kan behålla vårt fokus i vardagen.  På detta sätt kan vi vara mindre stressade och mer effektiva i allt vi gör.  Vi kommer också att betona meditationer på vårt sinnes klara natur för att stilla vårt sinne. Detta kommer i sin tur att visa oss vilken stor potential ett stilla sinne har för fokus, frid och återhämtning.

På kursen kommer vi att få särskilda instruktioner i hur man tränar sin koncentration och deltagarna uppmuntras att träna dagligen på ett enda meditationsobjekt såsom känslan av andetagen, tillgiven kärlek, sinnets klarhet eller en inre bild av Buddha.

som förberedelse till vår påskretreat…

Denna kurs erbjuds i samband med vår tysta påskretreat 18- 22 april som kräver daglig träning i koncentration under veckorna innan.

Alla är välkomna!
om läraren:

Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk  2010.  Han kommer ursprungligen från England men han har under en lång tid arbetat för att stötta centren i Norden och sedan januari 2015 har han varit huvudlärare på Kadampa Meditationscenter Stockholm.

Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av buddhismen i sina kloka och inspirerande undervisningar.

Pris:

395kr (vuxen)  | 316 kr  (students and pensionär)  | eller ingår i centerkortet

I och med antagande till kurs, retreat eller seminarium blir du även medlem i föreningen.

Läs info om Dataskyddsförordningen här.