Kelsang Jangdom

Svenska

Kelsang Jangdom har utövat buddhism och meditation sedan 2003 och blev ordinerad som buddhistmunk  2010.  Han kommer ursprungligen från England men han har under en lång tid arbetat för att stötta centren i norden och bott i Oslo i 9 år och sedan januari 2015 har han varit huvudlärare på Tara center i Stockholm.

Han är omtänksam samtidigt som han har en stor portion humor och en aldrig sinande energi att hjälpa andra.  Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av Buddhism i sina kloka och inspirerande undervisningar.

Jangdom undervisar på både svenska och engelska.

English

Kelsang Jangdom has been practising Buddhism and meditation since 2003 and he ordained as a Buddhist monk in 2010.  Originally from England,  Jangdom has been supporting the Kadampa centers in the Nordic Region for many years including Norway for 9 years and since January 2015 he has been the Resident Teacher at Tara Kadampa Buddhist Center in Stockholm.

He is a caring and considerate person with a good sense of humor.  He applies himself with great effort to benefitting others.  In a light and joyful manner he shares the many powerful benefits of Buddhism in his wise and inspiring teachings.

Jangdom teaches in English and Swedish.