Ylva har studerat och praktiserat på Kadampa Meditationscenter Stockholm i många år. Hon har funnit mycket inspiration genom att leva ut det buddhistiska levnadssättet i sitt mycket aktiva arbets- och familjeliv. Genom detta upplevs hennes engagerande och personliga föreläsningar som både praktiska och inspirerande.

William har studerat och praktiserat buddhism i mer än 15 år. Som lärare är han tydlig och inspirerande och har en djup förståelse för buddhismen. Genom egen erfarenhet vet han hur man integrerar Buddhas uråldriga visdom med vårt moderna stressiga vardagsliv. William har varit en hängiven volontär på Kadampa Meditationscenter Stockholm ända sedan starten 2007 och vid sidan av sitt heltidsjobb är han administrativt ansvarig på centret. Han leder också meditationskurser på centret både för barn och vuxna.

Ann har mediterat i många år och studerar idag på centrets fördjupningsprogram och har alltmer integrerat buddhismens praktiska läror i sitt dagliga arbetsliv som egen företagare. Nyligen har hon blivit en Kadampa Meditationscenter Stockholms meditationslärare för tisdagarnas kvällsprogram. Ann är empatisk, reflekterande och har en stark övertygelse om kraften och möjligheten i buddhistisk meditation att berika och förbättra människors liv.

Gordana har tränat meditation i många år och har sedan flera år tillbaka deltagit på Kadampa Meditationscenter Stockholms kurser. Hon studerar på centrets fördjupningsprogram och med sin värme och spontanitet hjälper hon till på centret som bl.a. styrelsemedlem, lärare och samordnare av olika projekt.

Mona har studerat och praktiserat Kadampa-buddhism i flera år och studerar på centrets fördjupningsprogram. Mona har också fördjupat sin förståelse av buddhism genom att leda översättningsarbetet av flera buddhistiska böcker.  Mona är på dagarna forskare och lärare för vuxna.

Ola kom först i kontakt med Kadampabuddhismen på vårt systercenter i Göteborg och har sedan dess mediterat, studerat och praktiserat under många år innan han flyttade till Stockholm 2016. Han är en tydlig och varm lärare och förkroppsligar den buddhistiska vägen av kärleksfull godhet.

Annika har studerat och praktiserat Kadampabuddhism här på centeret i många år. Hon har funnit mycket inspiration och praktisk nytta av sin meditationsträning i sitt mycket aktiva dagliga liv. Hon studerar på centrets fördjupningsprogram och hjälper till bl.a. som styrelsemedlem.

Johanna har studerat och praktiserat Kadampabuddhismen på Tara center i många år. Meditationsträningen har gett henne mycket inspiration och praktisk nytta i sitt fullspäckade liv. Hon studerar på centrets lärarutbildningsprogram och hjälper till på centret som lärare.

Lisa har gillat att meditera i många år. Hon har deltagit i flera retreater årligen, bl.a. på Gullnäsgårdens kursgård i Strömstad sedan 2011 som hon också hjälpt att samordna.  Hon har även genomfört ett en-månads tyst meditationsretreat och hon har en stark önskan att dela med sig de praktiska fördelarna med meditation med andra.  Lisa har mycket erfarenhet med att integrera meditation och lugna, positiva förhållningssätt i sin vardag som sjukgymnast, kursgårdsansvarig och med sin familj med fyra barn.

Kajsa är född och uppvuxen i Uppsala.  Hon kom i kontakt med Kadampabuddhism på centret i Stockholm 2012 och var med och etablerade filialen i Uppsala 2016. Kajsa är beteendevetare och har nyligen avslutat en masterexamen i psykologi vid Uppsala Universitet. Hon har en naturlig förmåga att kommunicera de kraftfulla och praktiska fördelarna med meditation och Buddhas läror på ett varmt och tydligt sätt.

Gunilla är utbildad läkare och kom i kontakt med Kadampabuddhism 2014. Hon var med och etablerade filialen i Uppsala 2016 och undervisar nu där. Gunilla förkroppsligar den buddhistiska vägen av kärleksfull vänlighet och hon har en stor entusiasm för att andra ska få uppleva ett klart sinne och ett rofyllt hjärta genom att omsätta buddhistisk meditation i praktiken.

Jessica är ursprungligen från Mexico och är utbildad läkare. Hon har praktiserat och undervisat Kadampa Buddhism i många år i Mexico, innan hon flyttade till Stockholm 2017. Jessica har en djupgående förståelse och uppskattning för de praktiska fördelarna med buddhism och hon älskar att dela med sig av lugnet och glädjen som meditation ger.