Svenska

Varför meditera?

tkb-claes574Att meditera är ett bra sätt att stressa av och få möjlighet att känna lugn och ro. När vi stressat av, släppt jobbiga tankar och känner oss lugna – har vi mycket lättare att återigen kunna hantera vardagen och de utmaningar som finns där.

Att meditera mer regelbundet betyder att tillvaron upplevs mer stabil. Det är lättare att känna sig glad och även om motgångar kommer att komma in i livet – så finns det fler verktyg att hantera dem med.

Vi vet alla hur svårt det är att inte bli distraherad med tankar som flyger hit och dit. När saker och ting går bra känner vi oss glada men när något går emot oss så blir vi lätt arga och ledsna. Om vi får det som vi vill ha, t. ex en ny ägodel, blir vi glada och upprymda – om någon kritiserar oss, blir vi nedstämda.

Dagligen lever vi känslomässigt i denna berg-å-dal-bana. På morgonen kan vår partner säga något surt som gör att vi blir ledsna, till lunchen skriver en god vän ett sms – vilket gör oss glada och till kvällen krockar vi med bilen vilket antagligen gör oss arga – eftersom det inte var vårt fel!

Att leva så är påfrestande för oss, men normalt sett tänker vi inte så mycket på det förrän vi får en ordentlig motgång. Att meditera är ett sätt att få en första plattform när något svårt händer, och mediterar vi sedan mer regelbundet skapar vi ett inre utrymme och en stabilitet som gör det möjligt för oss att kontrollera våra känslor och tankar oavsett yttre omständigheter. Steg för steg kan vi då stärka vårt inre och känna oss lugna och positiva. Vi får en inre trygghet – och vi faller inte så lätt ner i negativa känslor.

För att lära dig mer om detta temat, kan du läsa i The New Meditation Handbook, How to Transform Your Life, eller The New Eight Steps to Happiness.


Lär dig att meditera
Lär dig mer om buddhistisk meditation

Introducerande filmer om buddhism
Korta filmer för att lära mer om meditation och Buddhism

Om Buddhism
Grundläggande information om Buddhism

English

Why meditate?

tkb-claes574The purpose of meditation is to make our mind calm and peaceful. If our mind is peaceful, we will be free from worries and mental discomfort, and so we will experience true happiness; but if our mind is not peaceful, we will find it very difficult to be happy, even if we are living in the very best conditions.

If we train in meditation, our mind will gradually become more and more peaceful, and we will experience a purer and purer form of happiness. Eventually, we will be able to stay happy all the time, even in the most difficult circumstances.

Usually we find it difficult to control our mind. It seems as if our mind is like a balloon in the wind – blown here and there by external circumstances. If things go well, our mind is happy, but if they go badly, it immediately becomes unhappy. For example, if we get what we want, such as a new possession or a new partner, we become excited and cling to them tightly.

However, since we cannot have everything we want, and since we will inevitably be separated from the friends and possessions we currently enjoy, this mental stickiness, or attachment, serves only to cause us pain. On the other hand, if we do not get what we want, or if we lose something that we like, we become despondent or irritated.

For example, if we are forced to work with a colleague whom we dislike, we will probably become irritated and feel aggrieved, with the result that we will be unable to work with him or her efficiently and our time at work will become stressful and unrewarding.

Such fluctuations of mood arise because we are too closely involved in the external situation. We are like a child making a sand castle who is excited when it is first made, but who becomes upset when it is destroyed by the incoming tide.

By training in meditation, we create an inner space and clarity that enables us to control our mind regardless of the external circumstances. Gradually we develop mental equilibrium, a balanced mind that is happy all the time, rather than an unbalanced mind that oscillates between the extremes of excitement and despondency.

If we train in meditation systematically, eventually we will be able to eradicate from our mind the delusions that are the causes of all our problems and suffering. In this way, we will come to experience a permanent inner peace, known as “liberation” or “nirvana”. Then, day and night in life after life, we will experience only peace and happiness.

To read more on this subject, see The New Meditation HandbookHow to Transform Your Life, or The New Eight Steps to Happiness.


How to Meditate
On this website you can learn the basics of Buddhist meditation

Introductory Videos
Video teachings on Meditation and Buddhism

About Buddhism
Information on Buddhism to help you gain a basic understanding of this ancient religion and philosophy